Khóa học

Type

Danh mục

Chủ đề

ID 503 - Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR)

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Khóa đào tạo này giúp bạn đủ điều kiện để xử lý công việc hàng ngày của mình một cách chuyên nghiệp hơn và hướng mục tiêu hơn với tư cách là người đại diện an toàn sản phẩm.

Customer Specific Requirements (CSR), VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 340 - Gia hạn chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 (2016)

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Việc gia hạn này sẽ kéo dài thời hạn hiệu lực của chứng nhận VDA6.3 và thẻ đánh giá viên của bạn thêm 3 năm.

International Norms and Standards, VDA 6.3, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 341 - VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Thông qua khóa học bạn sẽ được củng cố và phát triển năng lực của mình với tư cách là đánh giá viên quá trình thông qua việc thảo luận về các tình huống đánh giá.

VDA 6.3, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 104 - Chứng nhận tư cách đánh giá viên VDA

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,
Bạn muốn trở thành đánh giá viên? Khóa đào tạo này sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá một cách chuyên nghiệp.
International Norms and Standards, VDA 6.3, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 211 - Chứng nhận tư cách đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949

Ngày thi,
Khóa đào tạo này cung cấp đủ điều kiện cho bạn để trở thành đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949.
International Norms and Standards, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 250 - Ngày thi cấp chứng chỉ đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,
Ngày thi này xác nhận rằng bạn có thể thực hiện đánh giá hệ thống IATF 16949 một cách độc lập trong nội bộ và tại địa điểm của các nhà cung cấp của bạn.
International Norms and Standards, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 240 - Khóa học củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949

Workshop,
Khóa học này sẽ cập nhật kiến thức và cải thiện khả đánh giá của bạn liên quan đến IATF 16949.
International Norms and Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 444 - Các đặc tính đặc biệt trong quá trình phát triển sản phẩm PEP

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,
Khóa đào tạo sẽ xem xét chi tiết mục đích cũng như việc xác định, định nghĩa, theo dõi và tài liệu hóa các đặc tính đặc biệt.
Personal education / Skills, Tools and Methods, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 409 - Giải quyết vấn đề bằng phương pháp 8D - Cơ bản

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,
Khóa đào tạo này hướng dẫn một cách cơ bản cách giải quyết vấn đề theo phương pháp 8D, cùng với các công cụ chất lượng hỗ trợ khác có thể áp dụng chung với nó.
Tools and Methods, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 410 - Phê duyệt sản phẩm và quá trình sản xuất theo VDA2 (PPA)

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,
Qua khóa đào tạo này, bạn sẽ làm quen và học cách áp dụng tiêu chuẩn VDA 2.
Tools and Methods, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 471 - VDA 5 – Năng lực của quá trình đo lường

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,
Khóa đào tạo hai ngày này bao gồm tất cả các chủ đề liên quan đến tính phù hợp của quá đo lường theo VDA 5.
Tools and Methods, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 318 - Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Thông qua khóa học này bạn sẽ nhận được kiến thức chuyên môn để tiến hành đánh giá sản phẩm.

International Norms and Standards, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 502 - Khóa đào tạo Conformity of Production (CoP) cơ bản

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,
Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ có được kiến thức cơ bản cần thiết về CoP nhằm tránh phát sinh sự không phù hợp và có thể bị rút giấy phép phê duyệt.
VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 602 - Maturity Level Assurance for New Parts (MLA)

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,
Qua khóa đào tạo, bạn sẽ có được kiến thức và năng lực cần thiết để thực hiện tiêu chuẩn VDA MLA trong ngành ô tô.
Customer Specific Requirements (CSR), Personal education / Skills, Tools and Methods, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 632 - Khóa đào tạo Phân tích lỗi thị trường dành cho người thực hiện- VDA FFA

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,
Bạn đang đảm nhiệm việc phân tích lỗi thị trường trong công ty nhưng chưa biết thực hiện nó như thế nào? Với khóa học này, chúng tôi sẽ được cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết để thực hiện việc đó một cách có phương pháp và hiệu quả.
Personal education / Skills, Tools and Methods, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 611 - Đánh giá viên đánh giá quá trình phân tích lỗi thị trường VDA FFA

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,
Nâng cao năng lực của bạn bằng cách truyền tải các kiến thức liên quan đến phân tích lỗi trường theo tiêu chuẩn VDA FFA.
VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 533 - Khóa đào tạo nâng cấp từ PSB (người đại diện về an toàn sản phẩm) lên PSCR (người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm)

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,
Khóa đào tạo này nhằm nâng cấp trình độ của những người đã được chứng nhận PSB lên PSCR.
VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 441 - Khóa bồi dưỡng liên quan đến tiêu chuẩn VDA-AIAG FMEA

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,
Khóa học này nhằm giới thiệu cho người sử dụng FMEA những thay đổi giữa phiên bản cũ và phiên bản FMEA mới do VDA và AIAG phát hành, đồng thời đưa ra hướng dẫn áp dụng trong thực tế.
VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 442 - Khóa đào tạo cơ bản VDA-AIAG FMEA

Khóa học này nhằm giới thiệu cho bạn những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn FMEA mới do VDA và AIAG phát hành, đồng thời đưa ra hướng dẫn áp dụng trong thực tế.
VDA Standards, VDA Training
Tìm hiểu thêm m

ID 417 - Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình

Khóa đào tạo này sẽ mang đến cho bạn cơ hội để liên tục phát triển các kỹ năng của mình trong việc thực hiện các tình huống đánh giá liên quan đến các công cụ cốt lõi cho ngành ô tô.
VDA Standards
Tìm hiểu thêm m