Đánh nhà cung cấp tiềm năng

Quyết định mua ngoài hay tự làm đã là việc không dễ dàng, nhưng sau đó việc lựa chọn đúng nhà cung cấp lại càng khó khăn hơn.
Nhà cung cấp có thể đáp ứng các yêu cầu chất lượng của bạn hay không?
Bạn cần biết những rủi ro gì nếu phải lựa chọn nhà cung cấp có giá rẻ nhất?

Mục tiêu

Một đối tác có kinh nghiệm có thể giúp bạn giải quyết những câu hỏi này bằng cách xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng thông qua sử dụng phương pháp phát hiện sớm.

Bạn sẽ tạo ra một lợi thế chiến lược đáng kể trong môi trường cạnh tranh của mình.

Ngay cả chi phí cho việc phân tích tiềm năng cũng có thể do nhà cung cấp tiềm năng chịu.

Biết được rủi ro, giảm thiểu rủi ro thông qua các biện pháp phòng ngừa, tăng chất lượng giao hàng mà không phát sinh chi phí?

Làm thế nào để đạt được điều này? Thông qua một cách tiếp cận có phương pháp để lựa chọn nhà cung cấp trước khi đưa vào sử dụng.

Phương pháp này giúp bạn chuẩn bị cũng như tổng hợp / phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định cho việc lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất.

Nền tảng của GAB:

Chúng tôi có các chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực này. Chúng tôi đã đại diện cho khách hàng của mình từ các nhà cung cấp cấp 1 đến cấp 3 trong 25 năm và được ủy quyền bởi OEM nổi tiếng của Đức.
Chúng tôi có mạng lưới rộng khắp toàn cầu và có thể thực hiện phân tích tiềm năng ở 12 quốc gia bằng ngôn ngữ địa phương.

Chúng tôi rất coi trọng việc đào tạo đội ngũ nhân viên của mình, điều này mang lại cho chúng tôi kết quả nhất quán, đảm bảo tính so sánh của các kết quả và đảm bảo tập trung vào nội dung thiết yếu mà bạn cần.

Nội dung

Phân tích tiềm năng chủ yếu dựa trên VDA 6.3 và là một công cụ thích hợp trước khi ký hợp đồng với các nhà cung cấp để xác định các rủi ro tiềm ẩn. Phương pháp này thường được sử dụng trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp và tìm nguồn cung ứng nhằm đánh giá rủi ro do công nghệ mới, nhà máy mới hoặc sản phẩm mới gây ra.

Dịch vụ của chúng tôi:
  • Ghi nhận CSR của bạn và các yêu cầu khác
  • Thực hiện đánh giá ban đầu hoặc đánh giá lại về chất lượng quá trình của các nhà cung cấp tiềm năng dựa trên CSR của bạn
  • Lập báo cáo chi tiết kết quả phân tích với từng nhà cung cấp.
  • Duy trì kết quả trong hệ thống báo cáo của bạn.
  • Thiết lập một đánh giá chi tiết theo các tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn hoặc theo các tiêu chí do công ty bạn quy định

GAB+

Trong trường hợp nhà cung cấp có các sai lệch đáng kể (không đảm bảo năng lực chất lượng) chúng tôi sẽ giải quyết các rủi ro tiềm ẩn cụ thể.

Chúng tôi thiết lập một kế hoạch chất lượng cùng với bạn và nhà cung cấp tiềm năng để giảm thiểu hoặc loại bỏ những rủi ro đó.

Trong các trường hợp đặc biệt, chúng tôi cũng có thể cung cấp người quản lý dự án để thực hiện kế hoạch chất lượng với tổ chức của bạn và nhà cung cấp tiềm năng.

Trong trường hợp nhà cung cấp có các sai lệch đáng kể (không đảm bảo năng lực chất lượng) chúng tôi sẽ kiểm tra hiệu quả của các đối sách được đưa ra (đánh giá lại)

Chúng tôi, GAB làm việc hướng đến kết quả. Chúng tôi rất vui khi đạt được KPI với bạn trong toàn bộ phạm vi công việc.Thảo luận thêm m