FAQs

Danh mục

Chủ đề

Khóa học và thi VDA6.3:2023 có thể thực hiện theo hình thức trực tuyến hay không?

Có, VDA QMC cho phép tất cả các khóa học và thi VDA6.3: 2023 có thể thực hiện dưới hình thức trực tuyến.

Lưu ý: Chúng tôi tin rằng 4 ngày đào tạo theo hình thức trực tuyến đòi hỏi sự tập trung cao độ và kỷ luật. Các nghiên cứu thực nghiệm cũng chỉ ra rằng hiệu quả học tập trong đào tạo trực tuyến kém hơn đáng kể so với trong các khóa học trực tiếp.
Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tham gia khóa học trực tiếp nếu thời lượng kéo dài hơn 2 ngày.
Tìm hiểu thêm m

Chứng chỉ VDA6.3: 2023 có hiệu lực trong bao lâu?

Hiệu lực của chứng chỉ VDA6.3: 2023 là 5 năm.
Sau 5 năm, để gia hạn cần cung cấp các bằng chứng dưới đây:

• Chứng chỉ VDA6.3 hiện tại
• Chứng chỉ công cụ cốt lõi ngành ô tô do VDA QMC cấp (ID315: 2022 hoặc ID417: 2019) hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa học của một tổ chức khác (từ 2019 trở đi) với thời lượng đào tạo tối thiểu 2 ngày cộng thêm chứng chỉ đạt bài thi trực tuyến về công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC.
• Bằng chứng hoàn thành tối thiểu 10 cuộc đánh giá với thời lượng tối thiểu 20 ngày với tư cách trưởng đoàn đánh giá.
Tìm hiểu thêm m

Tôi cần đáp ứng những yêu cầu gì để gia hạn chứng chỉ VDA6.3 theo quy định với phiên bản 2016?

Viêc gia hạn có thể thực hiện cho đến 31.03.2023, các bằng chứng sau cần được cung cấp:

• Chứng chỉ VDA6.3 hiện tại
• Chứng chỉ công cụ cốt lõi ngành ô tô do VDA QMC cấp (ID315: 2022, ID417:2019) hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa học của một tổ chức khác với thời lượng đào tạo tối thiểu 2 ngày cộng thêm chứng chỉ đạt bài thi trực tuyến về công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC.
• Bằng chứng hoàn thành tối thiểu 5 cuộc đánh giá với thời lượng tối thiểu 10 ngày với tư cách trưởng đoàn đánh giá.
Tìm hiểu thêm m

Chứng chỉ VDA 6.3 của tôi có thể gia hạn theo quy định với phiên bản 2016 đến khi nào?

Việc gia hạn với quy định theo phiên bản VDA6.3: 2016 được tiến hành đến 31.03.2023.
Chứng chỉ sau gia hạn sẽ có hiệu lực 3 năm.
Tìm hiểu thêm m

Chứng chỉ các công cụ cốt lõi của VDA có thời hạn bao lâu?

Chứng chỉ liên quan đến các công cụ cốt lõi của VDA không có thời hạn.
Tìm hiểu thêm m

Khi nào tiêu chuẩn VDA6.3 phiên bản 2023 có hiệu lực?

Phiên bản VDA6.3 :2023 có hiệu lực từ 01.01.2023.

Tuy nhiên ngày áp dụng sẽ được quyết định bởi khách hàng hoặc nội bộ tổ chức.
Tìm hiểu thêm m

Tôi cần đáp ứng những yêu cầu gì để gia hạn chứng chỉ VDA6.3?

Các bằng chứng dưới đây cần được cung cấp:
• Chứng chỉ VDA6.3 hiện tại
• Chứng chỉ hoàn thành khóa học nâng cấp phiên bản VDA6.3 từ 2016 lên 2023.
• Chứng chỉ công cụ cốt lõi ngành ô tô do VDA QMC cấp (ID315: 2022 hoặc ID417: 2019) hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa học của một tổ chức khác (từ 2019 trở đi) với thời lượng đào tạo tối thiểu 2 ngày cộng thêm chứng chỉ đạt bài thi trực tuyến về công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC.
• bằng chứng hoàn thành tối thiểu 5 cuộc đánh giá với thời lượng tối thiểu 10 ngày với tư cách trưởng đoàn đánh giá.
Tìm hiểu thêm m

Tôi phải đáp ứng những yêu cầu gì để tham gia kỳ thi VDA6.3 :2023?

Các bằng chứng dưới đây cần được cung cấp:

• Chứng chỉ hoàn thành khóa học (hoặc bản đăng ký) " Chứng nhận chuyên gia đánh giá quá trình VDA6.3: 2023"-ID381
• Chứng chỉ chuyên gia đánh giá (trên cơ sở ISO 19011) với thời lượng học tối thiểu 3 ngày, ví dụ chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001, IATF 16949.
• Chứng chỉ công cụ cốt lõi ngành ô tô do VDA QMC cấp (ID315: 2022, ID417: 2019) hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa học của một tổ chức khác (từ 2019 trở đi) với thời lượng đào tạo tối thiểu 2 ngày cộng thêm chứng chỉ đạt bài thi trực tuyến về công cụ cốt lõi ngành ô tô của VDA QMC.
• Bằng chứng tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong nhà máy sản xuất, trong đó tối thiểu 2 năm liên quan đến chất lượng (CV).
Tìm hiểu thêm m

Khi nào tôi phải tham dự khóa học nâng cấp phiên bản VDA6.3?

Thời hạn cho việc nâng cấp sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng và nội bộ tổ chức.
Ngoài ra cần lưu ý rằng việc gia hạn chứng chỉ VDA6.3 chỉ có thể được thực hiện nếu có bằng chứng của việc hoàn thành khóa học nâng cấp phiên bản VDA6.3 từ 2016 lên phiên bản 2023.
Để hoàn thành khóa học nâng cấp bạn cần phải đạt bài kiểm tra cuối khóa học.
Tìm hiểu thêm m

Tôi phải làm gì để có được chứng chỉ mới có hiệu lực nếu chứng chỉ VDA 6.3 hiện tại của tôi đã hết hạn quá 3 tháng?

Nếu chứng chỉ đã hết hạn quá 3 tháng thì lựa chọn duy nhất là tham dự thi VDA6.3: 2023 - ID382.
Tìm hiểu thêm m

Lợi ích của việc tham dự khóa học PSCR là gì?

Khóa học PSCR mang lại lợi ích cho người tham dự theo nhiều cách.

Nó cung cấp kiến ​​thức cơ bản và các yêu cầu cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời sản phẩm.

Những người tham gia có được sự tự tin và chuyên môn cần thiết trong việc thực hiện các hoạt động PSCR và đóng góp vào hiệu lực thực hiện các tiêu chuẩn, cũng cải thiện năng lực cạnh tranh của tổ chức mình.

Nâng cao hiểu biết và đảm bảo an toàn sản phẩm cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Có được kiến ​​thức chuyên môn về phát triển và sản xuất sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về an toàn của quốc gia tương ứng và ngành công nghiệp ô tô.

Giúp hiểu các yêu cầu toàn diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm, đồng thời bảo vệ công ty khỏi rủi ro.
Tìm hiểu thêm m

Mục tiêu của khóa học PSCR là gì?

Trọng tâm là truyền đạt kiến ​​thức chuyên môn cho phép người tham gia quản lý công việc hàng ngày của họ với tư cách là người đại diện hiện tại hoặc tương lai về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm theo cách chuyên nghiệp và tập trung hơn.

Khóa học bao hàm các trách nhiệm xuyên suốt trong chuỗi cung ứng từ giai đoạn phát triển cho đến sản xuất và sử dụng sản phẩm.
Tính toàn vẹn của sản phẩm trong vòng đời của nó, cách thức xử lý khi có lỗi phát sinh và các ví dụ về các công cụ và phương pháp có thể áp dụng sẽ được truyền đạt trong khóa học.

Chương trình đào tạo PSCR nhằm mục đích giúp người tham gia làm quen với kiến ​​thức cần thiết để ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô. Ngoài ra khóa học cũng giúp học viên hiểu các yêu cầu của sổ tay hướng dẫn về tính toàn vẹn của sản phẩm và vai trò của người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm.
Tìm hiểu thêm m

Khóa học PSCR và PSB có giống nhau không?

PSB là phiên bản cũ của PSCR, tuy nhiên khóa học nâng cấp từ PSB lên PSCR đã hết hiệu lực, do vậy hiện tại chỉ còn khóa học PSCR.
Tìm hiểu thêm m

Ai nên tham dự khóa học PSCR?

Bất kỳ ai xử lý các công việc liên quan đến an toàn sản phẩm hoặc những người làm việc liên quan đến các yêu cầu về phê duyệt của các quốc gia hoặc khu vực mà sản phẩm được bán đến.

Tất cả các chuyên gia về an toàn sản phẩm, những người chịu trách nhiệm đảm bảo về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm ở mọi giai đoạn trong vòng đời sản phẩm, từ giai đoạn phát triển đến khi sản phẩm dừng sử dụng, đều có thể tham dự khóa đào tạo PSCR của VDA QMC để quản lý tốt hơn các quá trình liên quan đến sản xuất ra một sản phẩm.
Tìm hiểu thêm m

Trọng tâm của khóa đào tạo PSCR là gì?


Chương trình đào tạo cho PSCR được thực hiện dưới dạng hội thảo đi kèm với các bài thực hành để giúp học viên hiểu sâu hơn về kiến ​​thức chuyên môn.

Giảng viên với kiến thức thực tế sẽ cung cấp kiến ​​thức và các kỹ năng cơ bản cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm.
Một số kiến thức và kỹ năng quan trọng được cung cấp trong khóa học:
• Học viên sẽ có kiến thức tốt hơn về sản phẩm.
• Kỹ năng để phòng tránh phát sinh sự không phù hợp trong suốt vòng đời sản phẩm.
• Cải thiện năng lực xử lý thu hồi khi có sự cố phát sinh
• Cải thiện khả năng ra quyết định trong trường hợp có khiếu nại về sản phẩm
• Phát triển chuyên môn và nguồn lực
Tìm hiểu thêm m

PSCR có nghĩa là gì?

Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm-PSCR là những cá nhân có các kiến thức và trình độ chuyên môn cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm phù hợp với các yêu cầu về pháp lý của địa phương cũng như quốc tế đồng thời đáp ứng các kỳ vọng về an toàn của công chúng.

Họ có đầy đủ kiến thức liên quan đến an toàn sản phẩm và tuân thủ các tiêu chuẩn, cũng như năng lực cần thiết để áp dụng các kiến thức này vào thực tiễn công việc bao gồm cả các nguồn lực cần thiết.
Tìm hiểu thêm m

Người đại diện an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) cần xem xét những gì?

Đại diện an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) phải tiến hành việc kiểm tra và xác nhận các yêu cầu về an toàn cũng như pháp lý trong suốt vòng đời sản phẩm (giai đoạn nghiên cứu và phát triển - giai đoạn sản xuất - giai đoạn sử dụng) để đảm bảo rằng các yêu cầu đó được đáp ứng ở tất cả các giai đoạn.
Tìm hiểu thêm m

Nhiệm vụ, năng lực và trách nhiệm của người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) là gì?

Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) cần phải biết chính xác cách thức để đảm bảo sản phẩm làm ra là an toàn và phù hợp với các yêu cầu về măt pháp lý đối với sản phẩm.

Để đạt được mục đích này, người PSCR cần phải có chuyên môn và kiến thức phù hợp để đáp ứng các yêu cầu và mong đợi liên quan đến sản phẩm.

Khóa đào tạo người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) được VDA thiết lập để đào tạo những cá nhân này. Khóa học cung cấp những kỹ năng, kiến thức cần thiết để phát triển năng lực cho việc điều phối các khía cạnh khác nhau liên quan đến tính toàn vẹn của sản phẩm, đồng thời giúp thiết lập cũng như duy trì chức năng quản lý về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm trong tổ chức.

Bất kỳ sản phẩm sản phẩm nào được bán ra cũng cần phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý về tính toàn vẹn của sản phẩm ở các quốc gia và khu vực tương ứng, cũng như phải tuân thủ các kỳ vọng an toàn của công chúng.
Trong trường hợp các sản phẩm trên thị trường là "không an toàn" hoặc có vấn đề về sự phù hợp với các yêu cầu pháp lý, những người chịu trách nhiệm có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết.

Khóa học PSCR sẽ cung cấp các trình độ chuyên môn cần thiết thông qua 5 mô-đun với định hướng cụ thể cho các yêu cầu trong thực tiễn công việc của người PSCR.
Tìm hiểu thêm m

Làm thế nào để tôi có thể tích hợp một cách có hệ thống các yêu cầu riêng của khách hàng vào hệ thống quản lý chất lượng?

Về chủ đề này VDA đã xuất bản cuốn "Các yêu cầu riêng của khách hàng trong ngành công nghiệp ô tô".
Trong cuốn sách, các thuật ngữ "các yêu cầu riêng của khách hàng" và các yêu cầu khác của khách hàng được giải thích. Cuốn sách cũng mô tả quá trình để bạn có thể thiết lập CSR và cách để bạn có thể tích hợp các yêu cầu trong CSR vào hệ thống quản lý chất lượng của mình.

Trong sách cũng cung cấp ví dụ dựa trên cấu trúc của IATF 16949 để bạn có thể tham khảo.
Tìm hiểu thêm m

Tôi có thể tìm các yêu cầu liên quan đến CSR ở đâu trong VDA6.3?

Các yêu cầu liên quan đến CSR trong VDA 6.3 nằm trong nội dung các câu hỏi trải dài trong suốt vòng đời sản phẩm. Dưới đây là một số ví dụ:
• Câu hỏi 2.3, kế hoạch dự án đáp ứng các yêu cầu riêng của khách hàng.

• Câu hỏi 2.4, các hoạt động liên quan đến chất lượng trong dự án đáp ứng các yêu cầu riêng của khách hàng

• Câu hỏi 2.6, quản lý thay đổi trong dự án đáp ứng các yêu cầu riêng của khách hàng

• Câu hỏi 6.5.4, chương trình đánh giá sản phẩm và đánh giá quá trình thiết lập dựa trên yêu cầu của khách hàng và các rủi ro.

• Câu hỏi 6.6.3, các yêu cầu về ghi chép của khách hàng liên quan đến sửa chữa và làm lại được đáp ứng....các yêu cầu của khách hàng liên quan đến lưu trữ hồ sơ được đáp ứng.

• Câu hỏi 7.1 các yêu cầu riêng của khách hàng liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng và phát triển nó được đáp ứng.

• Câu hỏi 7.2, việc truy cập cổng thông tin điện tử của khách hàng được đảm bảo theo yêu cầu riêng của khách hàng.
• Câu hỏi 7.4, quá trình xử lý khiếu nại 0km và khiếu nại thị trường đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Tìm hiểu thêm m