Quản lý đánh giá nhà cung cấp

Bạn có cần một nguồn lực riêng để hỗ trợ nhiều hơn cho các lĩnh vực kinh doanh chiến lược của mình? Bạn cần hỗ trợ từ đội ngũ của mình cho các cuộc đánh giá nhà cung cấp để chuyển giao năng lực hoặc kiến thức?
Bạn có muốn thuê ngoài toàn bộ nguồn lực cho việc quản lý đánh giá nhà cung cấp?

Mục tiêu

Một đối tác có kinh nghiệm có thể giúp bạn thực hiện các bước hỗ trợ như vậy. Đảm nhận các nhiệm vụ đơn lẻ hoặc một lĩnh vực kinh doanh hoàn chỉnh. Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp phù hợp cho tổ chức của bạn

Thông qua cách tiếp cận có phương pháp trong việc Quản lý đánh giá nhà cung cấp, bạn tạo ra một lợi thế chiến lược đáng kể trong môi trường cạnh tranh và trong chuỗi cung ứng của bạn.

Sự phức tạp và toàn cầu hóa của chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng. Các mục tiêu chiến lược, cụ thể là chi phí và quan hệ đối tác lâu dài ngày càng trở nên quan trọng hơn. Điều này dẫn đến việc tầm quan trọng trong kết nối với nhà cung cấp ngày càng tăng.

Trong bối cảnh phức tạp, bạn phải đối phó hàng ngày với việc kiểm soát các chi phí phi chất lượng, chẳng hạn như:

Nền tảng của GAB:

Chúng tôi có các chuyên gia quản lý đánh giá xuất sắc. Trong 25 năm qua, chúng tôi đã đại diện cho khách hàng của mình từ các nhà cung cấp cấp 1 đến cấp 3, và được ủy thác bởi các OEM nổi tiếng của Đức.
Chúng tôi có một mạng lưới toàn cầu có thể tiến hành đánh giá nhà cung cấp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ ở 12 quốc gia.

Lost Ebit

 • Làm lại
 • Dùng sản xuất
 • Năng lực giao hàng thấp
 • Phí vận chuyển tăng
 • Chi phí bảo hàng tăng
 • Thu hồi sản phẩm
 • ...

Ảnh hưởng đến lợi nhuận

 • Phân tích chất lượng
 • Họp xử lý
 • Escalation
 • Báo cáo 8D không đầy đủ
 • ...

Đánh giá nhà cung cấp đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu của bạn (theo luật định, quy định cũng như các yêu cầu cụ thể của khách hàng) và cần thiết cho chất lượng sản phẩm của bạn.
Đánh giá nhà cung cấp cũng là một chỉ số quan trọng, có thể phát hiện ra những điểm yếu của nhà cung cấp của bạn. Ví dụ: trong trường hợp leo thang, nó cho bạn cơ hội để chủ động thúc đẩy sự phát triển nhà cung cấp.

Các nguyên nhân phát sinh chính sau các cuộc đánh giá nhà cung cấp của GAB


Hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng không được đảm bảo

Xem xét cảu lãnh đạo chỉ được xem là bằng chứng cần thiết để duy trì chứng nhận.
Lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng trong việc cải tiến liên tục hiệu lực của các quá trình không được nghi nhận.


Chất lượng của việc đánh giá nội bộ không tốt

Nhà cung cấp thực hiện đánh giá quá trình theo VDA6.3 một cách hời hợt. Thêm vào đó, việc phân tích nguyên nhân gốc rễ cho các điểm phát hiện chưa tốt dẫn đến các đối sách đưa ra không mang lại kết quả bền vững.

Nội dung cho mỗi cuộc đánh giá

 • Các hoạt động phối hợp / lên kế hoạch đánh giá cho tất cả các cuộc đánh giá liên quan.
 • Chuẩn bị đánh giá theo chương trình đánh giá được yêu cầu hàng năm, có tính đến chỉ số hoạt động của các nhà cung cấp cụ thể trong tổ chức của bạn.
 • Chuẩn bị các cuộc đánh giá theo sự kiện với các khiếu nại hoặc yêu cầu leo thang do tổ chức của bạn đưa ra.
 • Thực hiện đánh giá trên cơ sở VDA 6.3 hoặc IATF theo các mục tiêu đánh giá được cân nhắc hoặc theo yêu cầu của bạn.
 • Báo cáo kết quả đánh giá dựa trên rủi ro.

GAB+

Để tăng tính hiệu quả và tính bền vững của các cuộc đánh giá, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn dịch vụ:

 • Xem xét việc phân tích nguyên nhân gốc rễ cho các phát hiện tương ứng.
 • Tư vấn các biện pháp cải tiến.
 • Xác minh hiệu quả của biện pháp cải tiến.
 • Phân tích các cơ hội cải tiến cho các quá trình kinh doanh.

Nội dung cho việc quản lý đánh giá nhà cung cấp (đánh giá nhiều lần)

 • Quản lý việc lập chương trình đánh giá nhà cung cấp hoàn chỉnh trong tổ chức của bạn.
 • Quản lý sự phối hợp đánh giá hoàn chỉnh của toàn bộ ban quản lý nhà cung cấp của bạn.
 • Chuẩn bị đánh giá theo chương trình đánh giá được yêu cầu hàng năm, có tính đến các chỉ số hoạt động cho các nhà cung cấp cụ thể trong tổ chức của bạn.
 • Báo cáo và trình bày kết quả đánh giá dựa trên rủi ro.

GAB+

Để tăng hiệu quả của chương trình, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn:

 • Nhận dạng mô hình kết quả chuỗi cung ứng của bạn.
 • Phân tích mô hình kết quả, ví dụ: những vấn đề có hệ thống đến từ đâu?
 • Xây dựng kế hoạch phát triển cho từng nhà cung cấp, dựa trên kết quả phân tích.
 • Phân tích các điểm cải tiến từ phân tích mô hình kết quả cho tổ chức của bạn.
 • Chuẩn bị và chuyển giao công việc cải tiến của tổ chức của bạn cho CoC có liên quan.


Thảo luận thêm m