การจัดการการตรวจสอบซัพพลายเออร์

คุณต้องการทรัพยากรของคุณเองเพื่อสนับสนุนสาขาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นหรือไม่? คุณต้องการการสนับสนุนจากทีมของคุณสำหรับการตรวจสอบซัพพลายเออร์รายเดียวเพื่อช่วยเหลือในความสามารถหรือการถ่ายทอดความรู้ใช่หรือไม่?
คุณต้องการจ้างการจัดการตรวจสอบซัพพลายเออร์ทั้งหมดหรือไม่

Targets

An experienced partner can help you to consider such supporting steps. Taking over single tasks or complete business fields. We will find the right solution for your organization.

Through a methodical approach in managing the Supplier Audit Management, you create a significant strategic advantage in your competitive environment and in your supply chain.

The complexity and globalization of the supply-chain is increasing. Strategic targets i.e. costs and long-term partnership become more and more important. This results in the fact that the importance of the interface to the supplier is increasing.

Related to the complexity you deal daily with the control of cost of non-quality , such as:

GAB background:

We have outstanding specialists in Audit Management. We have been representing our clients from the 1st to 3rd tier for 25 years and are commissioned by renowned German OEM's.
We have a worldwide network and can carry out supplier audits in 12 countries in native language.

Lost Ebit

 • Rework
 • Production Downtime
 • Poor Delivery Performance
 • Premium Freight
 • Warranty Cost
 • Recall Activities
 • ...

Profit Impact

 • Q-Analyses
 • Meetings
 • Escalation Rounds
 • Inadequate 8D Reports
 • ...

Supplier Audit ensure the compliance to your requirements (statutory, regulatory as well as your own customer specific requirements) and are essential for your product quality.
Supplier audits are also an important indicator to uncover the weak points of your supplier e.g. in the case of an escalation and to give you the opportunity to actively pursue the supplier development.

TOP Root Causes as Output of GAB Supplier Audit


The QMS is not effective implemented

The Management Review is seen as 'necessary evil' to maintain Certification Status.
The Benefits of the QMS to continually improve Effectiveness of the Processes is not recognized.


Quality of internal audits are not effective

VDA 6.3 Process Audits conducted by the supplier are often superficial. In addition, the root cause analysis of the Findings is not profound and thus the Measure is not sustainable.
The Benefits of the QMS to continually improve Effectiveness of the Processes is not recognized.

Content for single audit

 • Audit planning/coordination activities for all relevant audit
 • Preparation of audit according to the annually requested audit program, considering the performance indicator for the specific supplier from your organization
 • Preparation of event-oriented audits in relation to issued complaints or escalations requirements from your organization
 • Conducting the audit based on VDA 6.3 or IATF according to the considered target of the audit or your request
 • Risk based reporting the audit results

GAB+

To increase the effectiveness and sustainability of the audit we offer you as well:

 • Review of root cause analyze for the respective findings
 • Consulting of the defined measures
 • Verification of sustainable problem resolution
 • Analysis of improvement opportunities for business processes

Content for Supplier Audit Management (multiply audits)

 • Managing the complete supplier audit planning of your organization.
 • Managing the complete audit coordination of your entire supplier management.
 • Preparation of audits according to the annually requested audit program, considering the performance indicator for the specific supplier from your organization
 • Reporting and presenting the results of the audit risk based

GAB+

To increase the effectiveness of the program we offer you as well:

 • Pattern recognition of your supply chain
 • Pattern analyze, e.g. where are the systematically issues coming from?
 • Developing an individual supplier development plan, based on the analyze results
 • Analyzing the point of improvements from the pattern analyze into your organization
 • Preparation and hand overing of the improvements of your organization to the relevant CoC


มาคุยกันเถอะ m