วันที่

ชื่อ วันที่ W สถานที่ ภาษา ราคา
VDA 6.3:2016 to VDA 6.3:2023 Upgrade Training 22 Apr 2024 08:00 - 12:00 Hanoi, Online Vietnam Vietnamese 400.00 USD จองตอนนี้
Mercedes - SMB Supplier Management Base 24 Apr 2024 09:00 - 15:00 Online Deutsch 390.00 EUR จองตอนนี้
1 Seats left
TISAX®ขั้นพื้นฐาน (การแลกเปลี่ยนการประเมินความปลอดภัยของข้อมูลที่เชื่อถือได้) 25 Apr - 26 Apr 2024 10:00-17:30 Mumbai, India English 20000.00 INR จองตอนนี้
VDA 6.3: 2023 – Process Auditor – Qualification- Training 01 May - 02 May 2024 09:00-16:00 Deutschland English 2200.00 EUR ติดต่อเรา
VDA 6.3 – Examination for Certified Process Auditor 04 May 2024 09:00 - 17:00 Deutschland English 600.00 EUR จองตอนนี้
การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ตรวจประเมิน ISO 19011 06 May - 08 May 2024 08:00-16:00 Online English/Spanish 10000.00 MXN จองตอนนี้
VDA 6.5 – คุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 06 May 2024 09:00 - 17:00 Philippines English 650.00 USD จองตอนนี้
ตัวแทนความปลอดภัยและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ (PSCR) 07 May - 08 May 2024 09:00-17:00 Philippines English 1360.00 USD จองตอนนี้
Mercedes - SMB Supplier Management Base 08 May 2024 07:00 - 13:00 Bangkok, Online Training-South East Asia English 390.00 EUR จองตอนนี้
เครื่องมือหลักในยานยนต์ – การฝึกอบรมสำหรับผู้ตรวจสอบกระบวนการและระบบ 09 May - 10 May 2024 09:00-17:00 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 1100.00 USD จองตอนนี้
เครื่องมือหลักในยานยนต์ – การฝึกอบรมสำหรับผู้ตรวจสอบกระบวนการและระบบ 09 May - 10 May 2024 09:00-17:00 Philippines English 1100.00 USD จองตอนนี้
VDA 6.5 – คุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 10 May 2024 09:00 - 17:00 Philippines English 650.00 USD จองตอนนี้
VDA 6.3: 2023 – Process Auditor – Qualification- Training 13 May - 16 May 2024 09:00-17:00 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 2600.00 USD จองตอนนี้
VDA 6.3: 2023 – Process Auditor – Qualification- Training 13 May - 16 May 2024 09:00-17:00 Philippines English 2900.00 USD จองตอนนี้
VDA 6.3: 2023 – Process Auditor – Qualification- Training 13 May - 16 May 2024 09:00-17:00 Philippines English 2900.00 USD จองตอนนี้
VDA 6.3:2016 to VDA 6.3:2023 Upgrade Training 17 May 2024 08:30 - 13:30 Deutschland English 360.00 EUR จองตอนนี้
VDA 6.3 – Examination for Certified Process Auditor 17 May 2024 09:00 - 17:00 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 760.00 USD จองตอนนี้
VDA 6.3 – Examination for Certified Process Auditor 17 May 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 0.00 USD จองตอนนี้
ตัวแทนความปลอดภัยและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ (PSCR) 27 May - 28 May 2024 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 1460.00 USD จองตอนนี้
การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ตรวจประเมิน ISO 19011 04 Jun - 06 Jun 2024 09:00-15:00 Deutschland Deutsch 1500.00 EUR จองตอนนี้