วันที่

ชื่อ วันที่ W สถานที่ ภาษา ราคา
VDA 6.3 – Examination for Certified Process Auditor 22 Sep 2023 08:30 - 17:30 Online [GMT+6] English 0.00 THB จองตอนนี้
VDA 6.3 – Examination for Certified Process Auditor 22 Sep 2023 09:00 - 17:00 PERSIARAN MULTIMEDIA, Malaysia English 0.00 MYR จองตอนนี้
ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO_IEC 27001:2022 ผู้ตรวจสอบภายใน 3 วัน 25 Sep - 27 Sep 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 53400.00 THB จองตอนนี้
TISAX®ขั้นพื้นฐาน (การแลกเปลี่ยนการประเมินความปลอดภัยของข้อมูลที่เชื่อถือได้) 28 Sep - 29 Sep 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 29000.00 THB จองตอนนี้
VDA 6.3:2016 to VDA 6.3:2023 Upgrade Training 02 Oct 2023 08:00 - 13:00 Deutschland Deutsch 350.00 EUR จองตอนนี้
Certified auditor according to ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล 02 Oct - 06 Oct 2023 09:00-17:00 Hanoi, Online Vietnam English 2500.00 USD จองตอนนี้
Certified auditor according to ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล 02 Oct - 06 Oct 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 89000.00 THB จองตอนนี้
VDA 6.3:2016 to VDA 6.3:2023 Upgrade Training 02 Oct 2023 15:00 - 19:00 Online [GMT+6] English 350.00 EUR จองตอนนี้
การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ตรวจประเมิน ISO 19011 04 Oct - 06 Oct 2023 09:00-15:00 Deutschland Deutsch/English 1450.00 EUR จองตอนนี้
VDA 6.3:2016 to VDA 6.3:2023 Upgrade Training 04 Oct 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 2400.00 MYR จองตอนนี้
ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO_IEC 27001:2022 ผู้ตรวจสอบภายใน 3 วัน 09 Oct - 11 Oct 2023 08:00-16:00 Toluca, México English 1500.00 USD จองตอนนี้
VDA 6.5 – คุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 10 Oct 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 16900.00 THB จองตอนนี้
VDA 6.3 – การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตรวจสอบกระบวนการที่ผ่านการรับรองแล้ว 16 Oct 2023 08:30 - 16:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR จองตอนนี้
VDA 6.3 – การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตรวจสอบกระบวนการที่ผ่านการรับรองแล้ว 16 Oct 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 16900.00 THB จองตอนนี้
ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO_IEC 27001:2022 ผู้ตรวจสอบภายใน 3 วัน 16 Oct - 18 Oct 2023 09:00-17:00 Hanoi, Online Vietnam English 1500.00 USD จองตอนนี้
ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO_IEC 27001:2022 ผู้ตรวจสอบภายใน 3 วัน 16 Oct - 18 Oct 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 53400.00 THB จองตอนนี้
TISAX®ขั้นพื้นฐาน (การแลกเปลี่ยนการประเมินความปลอดภัยของข้อมูลที่เชื่อถือได้) 18 Oct - 19 Oct 2023 08:00-17:00 Mumbai, India English 12000.00 INR จองตอนนี้
อัปเกรดการฝึกอบรมจาก PSB (ตัวแทนความปลอดภัยผลิตภัณฑ์) เป็นผู้แทนด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (PSCR) 18 Oct 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 16900.00 THB จองตอนนี้
ขั้นตอนการอนุมัติ UNECE ระดับ 1 19 Oct 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR จองตอนนี้
ตัวแทนความปลอดภัยและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ (PSCR) 19 Oct - 20 Oct 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 44000.00 THB จองตอนนี้