วันที่

ชื่อ วันที่ W สถานที่ ภาษา ราคา
Conformity of Production (COP) level 2 15 Dec 2023 08:30 - 17:00 Online [MEZ] English 550.00 EUR จองตอนนี้
VDA Field Failure Analysis (FFA) – การฝึกอบรมผู้ใช้ 14 Dec - 15 Dec 2023 09:00-15:00 Online Deutsch/English 800.00 EUR จองตอนนี้
Conformity of Production (COP) Level 1 14 Dec 2023 08:30 - 17:00 Online [MEZ] English 550.00 EUR จองตอนนี้
Approval procedure UNECE Level 1 08 Dec 2023 08:30 - 17:00 Online [MEZ] English 550.00 EUR จองตอนนี้
ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า Formel Q - compact 07 Dec - 08 Dec 2023 09:00-15:00 Online Deutsch/English 800.00 EUR จองตอนนี้
Market surveillance and recalls - Level 1 07 Dec 2023 08:30 - 17:00 Online Deutsch 550.00 EUR จองตอนนี้
VDA 6.3:2016 to VDA 6.3:2023 Upgrade Training 06 Dec 2023 15:00 - 19:00 Online [MEZ] English 350.00 EUR จองตอนนี้
VDA 6.3:2016 to VDA 6.3:2023 Upgrade Training 06 Dec 2023 09:00 - 13:00 Online Deutsch 350.00 EUR จองตอนนี้
เครื่องมือหลักในยานยนต์ – การฝึกอบรมสำหรับผู้ตรวจสอบกระบวนการและระบบ 04 Dec - 05 Dec 2023 09:00-15:00 Online Deutsch/English 800.00 EUR จองตอนนี้
Conformity of Production (COP) Level 1 01 Dec 2023 08:30 - 17:00 Online [MEZ] Deutsch 550.00 EUR จองตอนนี้
Approval procedure UNECE Level 1 30 Nov 2023 08:30 - 17:00 Online [MEZ] Deutsch 550.00 EUR จองตอนนี้
Mercedes - SMB Supplier Management Base 29 Nov 2023 09:00 - 15:00 Online English 290.00 EUR จองตอนนี้
VDA 6.3:2016 to VDA 6.3:2023 Upgrade Training 24 Nov 2023 15:00 - 19:00 Online [MEZ] English 350.00 EUR จองตอนนี้
VDA 6.3 – Workshop for Certified Process Auditor 24 Nov 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 561.00 USD จองตอนนี้
VDA 6.3:2016 to VDA 6.3:2023 Upgrade Training 24 Nov 2023 08:00 - 13:00 Online Deutsch 350.00 EUR จองตอนนี้
VDA 6.3:2016 to VDA 6.3:2023 Upgrade Training 23 Nov 2023 09:00 - 14:00 Online Vietnam Vietnamese 300.00 USD จองตอนนี้
VDA 6.5 – คุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 22 Nov 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 561.00 USD จองตอนนี้
Mercedes - SMB Supplier Management Base 22 Nov 2023 09:00 - 15:00 Online Deutsch 290.00 EUR จองตอนนี้
ตัวแทนความปลอดภัยและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ (PSCR) 20 Nov - 21 Nov 2023 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 1460.00 USD จองตอนนี้
VDA 6.3 – Examination for Certified Process Auditor 17 Nov 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 14000.00 THB จองตอนนี้