Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày W Địa điểm Ngôn ngữ Giá
Conformity of Production (COP) level 2 15 Dec 2023 08:30 - 17:00 Online [MEZ] English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo Phân tích lỗi thị trường dành cho người thực hiện- VDA FFA 14 Dec - 15 Dec 2023 09:00-15:00 Online Deutsch/English 800.00 EUR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 14 Dec 2023 08:30 - 17:00 Online [MEZ] English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 08 Dec 2023 08:30 - 17:00 Online [MEZ] English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Các yêu cầu cụ thể của khách hàng Formel Q 07 Dec - 08 Dec 2023 09:00-15:00 Online Deutsch/English 800.00 EUR Đặt chỗ ngay
Market surveillance and recalls - Level 1 07 Dec 2023 08:30 - 17:00 Online Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 06 Dec 2023 15:00 - 19:00 Online [MEZ] English 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 06 Dec 2023 09:00 - 13:00 Online Deutsch 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 04 Dec - 05 Dec 2023 09:00-15:00 Online Deutsch/English 800.00 EUR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 01 Dec 2023 08:30 - 17:00 Online [MEZ] Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 30 Nov 2023 08:30 - 17:00 Online [MEZ] Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 29 Nov 2023 09:00 - 15:00 Online English 290.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 24 Nov 2023 15:00 - 19:00 Online [MEZ] English 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 24 Nov 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 561.00 USD Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 24 Nov 2023 08:00 - 13:00 Online Deutsch 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 23 Nov 2023 09:00 - 14:00 Online Vietnam Vietnamese 300.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5 22 Nov 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 561.00 USD Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 22 Nov 2023 09:00 - 15:00 Online Deutsch 290.00 EUR Đặt chỗ ngay
Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) 20 Nov - 21 Nov 2023 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 1460.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023 17 Nov 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 14000.00 THB Đặt chỗ ngay