ID 417 - Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình

Mô tả

ID 417: Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình

Để đảm bảo chất lượng của các hoạt động đánh giá trong các công ty và toàn bộ chuỗi cung ứng, đánh giá viên cần có năng lực thích hợp trong việc áp dụng các phương pháp tương ứng. Làm sao để tiếp cận một cách hiệu quả khi đánh giá là một yếu tố quan trọng để đạt được một cuộc đánh giá thành công. Khóa đào tạo này bao gồm các tình huống đánh giá điển hình liên quan đến các công cụ cốt lõi cho ngành ô tô.
Bạn sẽ nhận được một danh sách tài liệu để tự nghiên cứu trước khóa học, để bạn có thể có trước những kiến thức cơ bản cần thiết về các công cụ cốt lõi ngành ô tô.

Trọng tâm của khóa đào tạo là ứng dụng thực tế. Các bài giảng kỹ thuật và các bài tập thực hành sẽ được sắp xếp xen kẽ để học viên nắm được cách thức đánh giá liên quan đến từng công cụ.

Mục tiêu

Bạn sẽ làm quen với các công cụ cốt lõi có liên quan đến ngành công nghiệp ô tô của Đức (MLA / APQP, VDA 2 / PPAP, FMEA, VDA 5 / MSA, Pmk / Ppk / Cpk / SPC và 8D) và có thể sử dụng chúng cho phù hợp.
  • Bạn sẽ có thể xử lý các tình huống đánh giá điển hình liên quan đến từng công cụ một cách hiệu quả và đúng kỹ thuật.
  • Bạn sẽ biết cách tiếp cận các tình huống đánh giá sao cho phù hợp.
  • Bạn sẽ có thể đánh giá việc áp dụng các phương pháp tương ứng một cách chính xác về mặt kỹ thuật.
  • Bạn sẽ có thể đánh giá chính xác các tình huống điển hình trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

Nội dung

Bạn sẽ nhận được một danh sách tài liệu để tự nghiên cứu trước khóa học, để bạn có thể có trước những kiến thức cơ bản cần thiết về các công cụ cốt lõi ngành ô tô.
Trọng tâm của khóa đào tạo là ứng dụng thực tế. Các bài giảng kỹ thuật và các bài tập thực hành sẽ được sắp xếp xen kẽ để học viên nắm được cách thức đánh giá liên quan đến từng công cụ dưới đây.
  • VDA MLA/APQP,
  • VDA2/PPAP
  • FMEA,
  • VDA 5/MSA,
  • Pmk/PpK/CpK/SPC
  • 8D

Yêu cầu đối với học viên

Có kiến thức về các công cụ cốt lõi ngành ô tô là một lợi thế.

Đối tượng học viên

Những người dự định sẽ trở thành các đánh giá viên quá trình VDA6.3 hoặc đánh giá viên hệ thống IATF16949.
Các đánh giá viên VDA6.3 cần gia hạn chứng nhận.

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi vượt qua bài kiểm tra cuối khóa, học viên sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thời lượng

2 ngày

Lịch đào tạo

Ngày Địa điểm Ngôn ngữ Số chỗ còn trống Giá
29 Aug - 30 Aug 2024 08:00-16:00 Deutschland English 12 800.00 EUR Book Now
05 Sep - 06 Sep 2024 09:00-17:00 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 12 1100.00 USD Book Now
19 Sep - 20 Sep 2024 09:00-17:00 Thailand English 12 39000.00 THB Book Now
17 Oct - 18 Oct 2024 09:00-17:00 Thailand English 12 40000.00 THB Book Now
14 Nov - 15 Nov 2024 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 12 1100.00 USD Book Now
26 Nov - 27 Nov 2024 09:00-17:00 Thailand English 12 40000.00 THB Book Now