Học viện nhà cung cấp

Năng lực của chúng tôi

 • Phát triển và thiết kế các khóa đào tạo.
 • Quản lý các khóa học toàn cầu.
 • Thực hiện các phương pháp đào tạo kết hợp bằng đào tạo trực tuyến và hệ thống quản lý đào tạo riêng
 • Mạng lưới đối tác tin cậy về nội dụng cũng như trong thực hiện đào tạo.
 • Nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạoquản lý giảng viên
 • Hệ thống thanh toán toàn cầu.
 • Quản lý và tổ chức các “khóa đào tạo của khách hàng”
 • Các giảng viên có trình độ cao

Dịch vụ của chúng tôi

Supplier
Academy

Nếu bạn muốn nâng cao năng lực các nhà cung cấp của mình…
 • ... Chúng thôi thiết kế và vận hành học viện nhà cung cấp toàn cầu của bạn.
 • ... Chúng tôi chuyển những yêu cầu của bạn đến các nhà cung cấp.
 • ... Chúng tôi thiết kế cấu trúc và phương pháp đào tạo cho các nội dung cụ thể mà bạn yêu cầu.
 • ... Chúng tôi tích hợp các đơn vị học tập hiện tại.
 • ... Chúng tôi vận hành học viện nhà cung cấp của bạn mà bạn với tư cách là khách hàng không mất bất cứ chi phí vận hành nào.

Supplier Academy

Mở đầuSự thành công đối với các công ty hoạt động quốc tế thường dựa trên các mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp toàn cầu. Yếu tố này đối với các công ty ngày càng có tầm quan trọng chiến lược.

Do vậy, việc hiểu các yêu cầu và các quá trình của khách hàng phối hợp với các quá trình của nhà cung cấp là nhiệm vụ hàng ngày của người phụ trách quản lý nhà cung cấp tại công ty khách hàng.

Trong bối cảnh này, việc đào tạo cơ bản về quản lý nhà cung cấp liên quan đến các công việc lặp đi lặp lại là cần thiết.

Thông qua học viện nhà cung cấp để chứng nhận cơ bản cho các nhà cung cấp cũng như triển khai những đổi mới hay các yêu cầu đặc biệt của khách hàng trong việc quản lý nhà cung cấp giúp giảm đáng kể khối lượng công việc, và do đó tăng hiệu quả trong công việc hàng ngày đối với các nhà cung cấp.

Đây chính xác là những gì chúng tôi muốn cung cấp cho bạn...

Học viên nhà cung cấp
GAB cung cấp dựa trên yêu cầu của bạn


Thiết kế các khóa học dựa trên các quá trình của bạn:

Ngày chào đón của bạn dành cho nhà cung cấp
Các yêu cầu cụ thể của công ty bạn (liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng)
Nếu cần, bao gồm các yêu cầu cụ thể của OEM
Các yêu cầu cụ thể khác của bạn (liên quan đến sản phẩm)
Giới thiệu nền tảng hay hệ thống của bạn dùng cho kết nối và giao tiếp với nhà cung cấp
Các quá trình đặc biệt của bạn và cách áp dụng chúng

Các nội dung đào tạo được VDA cấp phép:

Hơn 40 khóa đào tạo được VDA thiết lập, chẳng hạn như đánh giá quá trình VDA 6.3, phê duyệt sản phẩm và quá trình sản xuất theo VDA 2, (bao gồm phần mềm PPA), xử lý vấn đề theo VDA 8D, VDA/AIAG FMEA, VDA 4.2 DFMEA và PFMEA, Phân tích lỗi thị trường VDA FFA, VDA 5 và AIAG MSA, các phương pháp và công cụ chất lượng theo VDA 4 cũng như SPC, TISAX…

Các nội dụng đào tạo do GAB phát triển:

Trên 40 khóa học, các mô-đun tự học và các lớp học kết hợp như Đánh giá phầm mềm ASPICE, Đạo luật chuỗi cung ứng, Hệ thống quản lý môi trường, Quản lý bền vững, Trách nhiệm pháp lý với sản phẩm, Đánh giá rủi ro, 8D và FMEA, Các mô đun cho người quản lý chất lượng …

* Chúng tôi tiếp nhận và phát triển các khóa học theo yêu cầu của bạn.

Mô hình kinh doanh
Học viện nhà cung cấp “Tổng quan“

 • Nội dung đào tạo cụ thể của bạn được điều chỉnh phù hợp với góc nhìn của nhà cung cấp và được tích hợp vào chương trình đào tạo của Học viên nhà cung cấp
 • GAB cung cấp thêm các nội dung đào tạo cần thiết từ cơ sở dữ liệu của chính mình
 • GAB vận hành Học viện nhà cung cấp của bạn thông qua máy chủ ở Châu Âu, không có bất cứ kết nối nào từ học viên đến hạ tầng IT của công ty bạn, đo đó không có rủi ro về an toàn thông tin.
 • GAB xử lý các quá trình liên quan đến kinh tế và hành chính với các nhà cung cấp bao gồm lập hóa đơn.
 • Không có mối quan hệ hợp đồng giữa những người tham dự và công ty bạn.
 • Các giảng viên của bạn sử dụng theo yêu cầu sẽ được GAB thanh toán trực tiếp theo thỏa thuận.
 • Các khóa học do công ty bạn tự thực hiện sẽ được GAB tổ chức và lập hóa đơn, và chỉ tính các chi phí hành chính (GAB không thu thêm phụ phí).
 • Báo cáo toàn diện cho người đại điện của bạn về việc sử dụng Học viện nhà cung cấp của GAB.
 • Phí cấp phép để sử dụng các nội dung đặc biệt của bạn theo yêu cầu


Cấu trúc IT

hexagons-h server

GAB server in Europe

hexagons
server

GAB server in Europe

hexagon

www.thương hiệu của bạn.supplier-academy.comHọc viện nhà cung cấp
Các bước tiếp theoThết lập học viên nhà cung cấp với 4 bước:
Bước 1: Xác định các chủ đề cho việc chứng nhận năng lực nhà cung cấp
Bước 2: Xác định phương pháp đào tạo (trực tuyến/trực tiếp /hội thảo trên web
Bước 3: Thiết lập nội dung chứng nhận
Bước 4: Thông báo và khởi chạy

Thời gian cần thiết khoảng 4-5 tháng

Công việc của khách hàng:
Cung cấp các yêu cầu kỹ thuật CI và các chuyên gia cho các nội dung kỹ thuật liên quan đến các chủ đề chứng nhận.

Không mất chi phí cho việc thiết lập và vận hành Học viện nhà cung cấp*.
*GAB cung cấp kinh phí cho Học viện nhà cung cấp thông qua việc bán các khóa chứng nhận cho các nhà cung cấp. Việc phát triển các khóa đào tạo trực tuyến cần được xem xét riêng cho từng trường hợp cụ thể.


Các văn phòng toàn cầu


Vui lòng nhấp chuột vào biểu tượng cờ các quốc gia để biết chi tiết thông tin liên lạc.Thảo luận thêm m

usa USA mexico Mexico czech republic Czech Republic germany Germany poland Poland hungary Hungary South Africa south africa thailand Thailand malaysia Malaysia vietnam Vietnam china China phillipines Philippines india India