Dịch vụ

Các hệ thống IT

Bạn có muốn sử dụng thời gian làm việc của đội nhóm mình hiệu quả hơn?
Chúng tôi hỗ trợ bạn với các hệ thống chất lượng sử dụng công nghệ thông tin, số hóa và các ứng dụng ...

Phần mềm quản lý đánh giá

Bạn đang quản lý các kết quả đánh giá bằng một danh sách excel?

Chúng tôi phát triển một hệ thống đánh giá phù hợp với nhu cầu của bạn để hỗ trợ bạn trong việc lập kế hoạch, thực hiện và lập báo cáo đánh giá một cách nhanh chóng và chính xác.

Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của bạn với các chứng năng chẳng hạn như phát hiện sai lỗi


Xem thêm m

Giám sát QGate

Công cụ Giám sát QGate có thể áp dụng cho bất cứ công việc nào cần cung cấp thông tin như một phần của việc đảm bảo mức độ trưởng thành của sản phẩm, giúp truyền tải các kết quả đánh giá, giải thích, các chỉ định, yêu cầu và nhiều thông tin khác một cách hiệu quả.


Tìm hiểu thêm m