Dịch vụ

Dịch vụ quản lý

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn bằng cách cung cấp những nhân sự quản lý nhiều kinh nghiệm của chúng tôi cho những lĩnh vực mà bạn cần.

Từ đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng, đánh giá nội bộ, quản lý đánh giá, đánh giá 8D cho đến quản lý hồi quy, chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn. Hãy thảo luận với chúng tôi để có thể nhận được sự hỗ trợ một cách tốt nhất.

Quản lý đánh giá nhà cung cấp

Bạn có cần một nguồn lực riêng để hỗ trợ nhiều hơn cho các lĩnh vực kinh doanh chiến lược của mình? Bạn cần hỗ trợ từ đội ngũ của mình cho các cuộc đánh giá nhà cung cấp để chuyển giao năng lực hoặc kiến thức?
Bạn có muốn thuê ngoài toàn bộ nguồn lực cho việc quản lý đánh giá nhà cung cấp?


Xem thêm m

Quản lý nhà cung cấp

Sự phức tạp và xu hướng toàn cầu hóa chuỗi cung ứng ngày càng tăng đã thực sự biến việc quản lý nó trở thành một thách thức.
Nếu bạn đang xem xét việc thuê ngoài cho quá trình này và đang tìm kiếm một đối tác chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm, hãy liên hệ với chúng tôi.


Hãy bắt đầu m

Đánh giá báo cáo 8D

Bạn đang xem xét thuê ngoài cho bước quá trình này?
Bạn có thường xuyên phải chuyển các khiếu nại từ khách hàng cho nhà cung cấp?
Việc giải quyết khiếu nại thường bị chậm và ít được theo dõi?
Kết quả thường dẫn đến thời gian chờ đợi lâu để xử lý vấn đề hoặc thậm chí là các khiếu nại lặp đi lặp lại?


Tìm hiểu thêm m

Đánh nhà cung cấp tiềm năng

Quyết định mua ngoài hay tự làm đã là việc không dễ dàng, nhưng sau đó việc lựa chọn đúng nhà cung cấp lại càng khó khăn hơn.
Nhà cung cấp có thể đáp ứng các yêu cầu chất lượng của bạn hay không?
Bạn cần biết những rủi ro gì nếu phải lựa chọn nhà cung cấp có giá rẻ nhất?


Hãy bắt đầu m

Regress Management

Việc nhận khiếu nại hoặc yêu cầu chúng không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Mặt khác có những khiếu nại vô lý chống lại tổ chúc của bạn và bạn phải chứng minh được sự “vô tội” của mình, đó thực sự là một thách thức


Tìm hiểu thêm m