Phần mềm quản lý đánh giá

Phần mềm hỗ trợ quản lý đánh giá phù hợp với lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Phần mềm của chúng tôi được thiết kế cho các ngành công nghiệp đòi hỏi việc thực hiện các cuộc đánh giá một cách thường xuyên. Mọi doanh nghiệp áp dụng quản lý chất lượng cho sản phẩm của họ đều phù hợp với phần mềm này! Nó được tạo ra để tối ưu hóa việc lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng và kiểm tra chất lượng. Hơn nữa, nó cho phép đánh giá viên không chỉ lập kế hoạch đánh giá hiệu quả hơn mà còn để thực hiện và đánh giá kết quả dễ dàng hơn. Phần mềm hỗ trợ quản lý đánh giá có thể được sử dụng trong đánh giá chuỗi ứng, đánh giá hệ thống nói chung và tất cả các hoạt động khác có hoạt động dựa trên quy tắc đánh giá.

Chức năng

Giai đoạn hoạch định

Chuẩn bị là bước quan trọng nhất để bạn có thể đạt được mục tiêu mong muốn. Phần mềm hỗ trợ của chúng tôi được tạo ra để làm cho điều đó trở lên dễ dàng nhất có thể. Với chức năng xác định rủi ro, quản lý tệp và phân tích dựa trên sơ đồ con rùa, phần mềm sẽ giúp bạn chuẩn bị cho cuộc đánh giá một cách chi tiết. Trong giai đoạn này, phầm mềm sẽ giúp bạn cập nhật các tiêu chuẩn mới nhất và giúp bạn tạo ra danh mục câu hỏi cho cuộc đánh giá. Để tiết kiện thời gian và sức lực, bạn có thể nhập các hạng mục này từ cơ sở kiến thức của tổ chức một các trực tiếp.


Giai đoạn thực hiện

Phần mềm giúp bạn kiểm soát cuộc đánh giá. Bạn sẽ sử dụng danh muc câu hỏi được chuẩn bị từ giai đoạn trước và đánh giá dựa trên đó. Bạn sẽ được hướng dẫn thông qua mỗi câu hỏi và chúng có thể sử dụng mà không cần kết nối mạng. Ở mỗi hạng mục bạn đều có thể thêm các thông tin mới và ghi lại các điểm phát hiện với ghi chú và hình ảnh. Ứng dụng có thể sử dụng trên nhiều thiết bị khách nhau như máy tính bảng hay điện thoại thông minh.


Giai đoạn đánh giá

Khi kết thúc đánh giá, phần mềm sẽ giúp bạn hoàn thành nốt các công việc còn lại. Nó sẽ tự động xử lý các thông tin, đánh giá và gửi báo cáo cho bạn. Mỗi câu hỏi sẽ được đánh giá và giúp bạn thực hiện các lần đánh giá tiếp theo dễ dàng hợn. Phần mềm cho phép quản lý các hành động và phối hợp giữa các đánh giá viên khác nhau nhằm giúp công việc của bạn được hoàn thành một cách hiệu quả nhất có thể.


Xem thêm m