Quản lý nhà cung cấp

Sự phức tạp và xu hướng toàn cầu hóa chuỗi cung ứng ngày càng tăng đã thực sự biến việc quản lý nó trở thành một thách thức.
Nếu bạn đang xem xét việc thuê ngoài cho quá trình này và đang tìm kiếm một đối tác chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm, hãy liên hệ với chúng tôi.

Mục tiêu

Sự phức tạp và xu hướng toàn cầu hóa chuỗi cung ứng ngày càng tăng.

Các mục tiêu chiến lược, tức là chi phí và quan hệ đối tác lâu dài ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Theo đó, nhiệm vụ giám sát và phát triển hơn nữa các nhà cung cấp cũng ngày càng trở nên quan trọng và mang tính quyết định đối với sự thành công của công ty bạn.

Quản lý nhà cung cấp là một lĩnh vực phưc tạp. Nếu bạn chỉ định toàn bộ công việc này hoặc một phần của nó cho một đối tác, thì đó phải thật sự là đối tác phù hợp với tổ chức của bạn, nếu không đó sẽ là một rủi ro rất lớn với hoạt động kinh doanh của công ty.

Bên cạnh tất cả rủi ro tiềm ẩn, thì việc thuê ngoài như vậy cũng có thể là một cơ hội tuyệt vời cho bạn.
 • Bạn có thể sử dụng năng lực nhân sự của mình hiệu quả hơn, ví dụ, để thực hiện thay đổi cơ cấu hoặc theo đuổi các mục tiêu chiến lược của bạn với cường độ cao hơn.
 • Thu lợi từ kinh nghiệm của đối tác và tạo ra tác động tích cực đến chất lượng sản phẩm của bạn
 • Sử dụng lợi thế toàn cầu của đối tác cho việc phân tích tiềm năng hoặc phát triển nhà cung cấp nhằm tạo lợi thế chiến lược của bạn.

Hãy cùng thảo luận với chung tôi để đánh giá xem phần nào của quá trình quản lý nhà cung cấp của bạn có thể được thuê ngoài dựa trên tình hình / nhu cầu và kỳ vọng hiện tại của bạn.

Nội dung GAB cung cấp

 • Tạo đầu vào cho nhóm đa chức năng của bạn trong việc đưa ra quyết định mua ngoài hay tự làm
 • Kiểm soát thỏa thuận bảo mật với các nhà cung cấp của bạn
 • Kiểm soát việc nghiên cứu khả thi của một trong những nhà cung cấp tiềm năng của bạn.
 • Chuyển giao CSR của bạn
 • Lựa chọn các yêu cầu từ CSR của khách hàng của bạn
 • Phân tích tiềm năng các nhà cung cấp mới hoặc các nhà cung cấp hiện có.
 • Đánh giá nhà cung cấp trong giai đoạn phát triển và giai đoạn sản xuất hàng loạt
 • Xác định xu hướng lỗi trong chuỗ cung ứng
 • Giám sát hiệu suất của các nhà cung cấp
 • Xác định sự tuân thủ và các biện pháp để phát triển nhà cung cấp


Thảo luận thêm m