Giám sát QGate

Bạn có chắc dự án của mình vẫn đang đúng tiến độ?
...xuyên suốt trong toàn bộ chuỗi cung ứng?


Công cụ Giám sát QGate có thể áp dụng cho bất cứ công việc nào cần cung cấp thông tin như một phần của việc đảm bảo mức độ trưởng thành của sản phẩm, giúp truyền tải các kết quả đánh giá, giải thích, các chỉ định, yêu cầu và nhiều thông tin khác một cách hiệu quả. Thực tế thì rủi ro liên quan đến mức độ trưởng thành của sản phẩm của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi rủi ro liên quan đến mức độ trưởng thành của các linh kiện từ các nhà cung cấp của họ.

Thông qua cái nhìn tổng thể về các dự án đang thực hiện, công cụ này giúp bạn có thể đưa ra quyết đinh một cách nhanh chóng về việc sản phẩm nào cần đánh giá và chỗ nào có thể dẫn đến sự cố ảnh hưởng đến dự án và có cần phải thực hiện quá trình leo thang hay không.

Công cụ cho phép bạn đánh giá một cách trực quan thông qua hệ thống đánh giá màu theo đèn giao thông, qua đó bạn có thể dễ dàng thấy được hạng mục nào đang ở mức độ nào và những rủi ro nào đang lặp đi lặp lại mặc dù đã có những đối sách được đưa ra.

Vấn đề

  • Đảm bảo chất lượng sản phẩm (PQA) đã trở thành khía cạnh quan trọng trong ngành sản xuất sản phẩm để vừa thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và vừa đáp ứng các yêu cầu của luật pháp, ví dụ như luật an toàn sản phẩm.
  • Ngày nay, chuỗi cung ứng đã ở mức rất rộng, do vậy việc đáp ứng các yêu cầu về chất lượng sản phẩm đã trở lên rất khó khăn và cần nhiều nỗ lực.

Giải pháp

  • Công cụ QGate ra đời nhắm đến việc xử lý vấn đề trên, nó giúp cho quá trình đảm bảo chất lượng sản phẩm trở lên dễ ràng hơn.
  • Điều này được thực hiện bằng bằng cách hỗ trợ cho quá trình hoạch định chất lượng sản phẩm (APQP) thông qua giao diện kỹ thuật số để quản lý các dự án và các sản phẩm của chúng trong giai đoạn phát triển và nhiều khía cạnh khác liên quan đến đảm bảo chất lượng sản phẩm.Xem thêm m