Regress Management

Having claims and demanding them is not always easy.
On the other hand, unreasonable claims, made against your organization and you have the challenge to prove your innocence, a real challenge too…

Mục tiêu

Thu hồi chi phí trong chuỗi cung ứng

Một thành phần quan trọng của đánh giá tổ chức công nghệ tiền tệ - kỹ thuật là xử lý các khiếu nại về trách nhiệm pháp lý và phân bổ trách nhiệm của họ trong chuỗi cung ứng.

Chiến lược thành công của chúng tôi trong đàm phán chủ động và thụ động là sự đảm bảo bạn sẽ đạt một kết quả kinh doanh có thể chấp nhận được trong điều kiện đảm nhận trách nhiệm phù hợp.

Chúng tôi có các chuyên gia xuất sắc về chuyên ngành này. Chúng tôi đã đại diện cho khách hàng của mình từ nhà cung cấp cấp 1 đến cấp 3 trong 25 năm và được ủy quyền bởi các OEM và các hãng bảo hiểm nổi tiếng của Đức, đôi khi liên quan đến các khoản tiền đe dọa sự tồn tại của công ty.

Đặc biệt trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng là phải thực hiện đúng các bước vào đúng thời điểm và có một đối tác đáng tin cậy ở bên cạnh bạn.

Nội dung

Chúng tôi, GAB là chuyên gia về cân bằng chi phí trong chuỗi cung ứng
  • Đảm bảo các quyền được đảm bảo theo hợp đồng thông qua quản lý hợp đồng hiệu quả
  • Đảm bảo bền vững vòng kiểm soát theo dõi chiến lược và kinh doanh
  • Thiết lập một công cụ kiểm soát hiệu quả
  • Tối ưu hóa quá trình tổ chức toàn diện liên quan đến quản lý bảo hành
  •  Tránh thu hồi sản phẩm, hư hỏng hàng loạt và các trường hợp liên quan đến trách nhiệm pháp lý với sản phẩm ...

Đánh giá các yêu cầu khiếu nại với sự tham gia của các chuyên gia, học giả và cố vấn pháp lý được chọn lọc kỹ lưỡng để tăng mức độ cảm nhận của khách hàng sự trung thành của nhà cung cấp.

Hỗ trợ trong các cuộc đàm phán cho đến việc chuẩn bị trong trường hợp có tranh chấp pháp lý. Phát triển công ty và nhân viên để tăng khả năng cạnh tranh và chuyển giao bí quyết một cách bền vững.


Thảo luận thêm m