Khóa học

  • None

Type

Danh mục

Chủ đề

GR 600 - Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001_2015 hay IATF 16949

Chúng tôi không tập chung vào việc tìm kiến các điểm không phù hợp mà tập trung vào sự thành công của bạn. Hãy tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của bạn với GAB+
Tìm hiểu thêm m

GR 601 - Đánh giá quá trình theo VDA 6.3

Chúng tôi không tập chung vào việc tìm kiến các điểm không phù hợp mà tập trung vào sự thành công của bạn. Hãy tiến hành đánh giá quá trình với GAB+
VDA 6.3
Tìm hiểu thêm m

GR 602 - Đánh gia hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001

Chịu trách nhiệm về môi trường của chúng ta và tìm cách để bảo vệ sức khỏe của hành tinh. Đây là trọng tâm của Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
Tìm hiểu thêm m

GR 603 - Đánh giá quá trình phân tích lỗi thị trường

Làm sao để tránh việc bảo hành và khiếu nại của khách hàng chắc chắn là cốt lõi của chất lượng, nhưng nếu vấn đề xảy ra, chúng ta vẫn cần phải phân tích chính xác nguyên nhân gốc rễ và đưa ra các giải pháp phù hợp một cách nhanh chóng. Đánh giá việc phân tích lỗi thị trường có thể giúp xác định điểm yếu và điểm mạnh trong quá trình xử lý hàng lỗi trả về từ ngoài thị trường.
VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

GR 801 - Automotive SPICE Assessment

Processes make the difference! This also applies to the creation of software. Do you want to evaluate your software processes and derive improvements from them?

Tìm hiểu thêm m

ID 386 - Gia hạn chứng chỉ đánh giá viên quá trình VDA6.3 (2016)

Với các chứng chỉ VDA6.3 (2016) sắp hết hạn, bạn có thể đăng ký để gia hạn. Chứng chỉ mới sau gia hạn sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm.

VDA 6.3
Tìm hiểu thêm m