Đánh giá báo cáo 8D

Bạn đang xem xét thuê ngoài cho bước quá trình này?
Bạn có thường xuyên phải chuyển các khiếu nại từ khách hàng cho nhà cung cấp?
Việc giải quyết khiếu nại thường bị chậm và ít được theo dõi?
Kết quả thường dẫn đến thời gian chờ đợi lâu để xử lý vấn đề hoặc thậm chí là các khiếu nại lặp đi lặp lại?

Mục tiêu

Một đối tác có kinh nghiệm có thể giúp bạn giải quyết những câu hỏi này, từ việc theo dõi tiến trình, đánh giá quá trình xử lý các báo cáo 8D hoặc giúp bạn xác định và đánh giá những tiềm năng cải tiến trong chuỗi cung ứng.

Thông qua đó bạn sẽ tạo ra một lợi thế chiến lược đáng kể trong môi trường cạnh tranh của mình.

Phương pháp tiếp cận của GAB

Chúng tôi là chuyên gia về các phương pháp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. .
Phương pháp tiếp cận theo VDA 8D là một phương pháp có cấu trúc, hiện đại để giải quyết các vấn đề phát sinh với sản phẩm hoặc quá trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của bạn.

Báo cáo 8D mô tả cách tiếp cận giải quyết vấn đề trong 8 bước, sử dụng các phương pháp giải quyết vấn đề như 5-tại sao và / hoặc sơ đồ xương cá.

Việc xác nhận, đánh giá kết quả của những báo cáo đó là một phương pháp chuyên nghiệp và hiệu quả để hướng các nhà cung cấp của bạn cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề của họ và mang lại cho bạn những kết quả cần thiết đúng lúc.

Nền tảng của GAB:

Chúng tôi có các chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực này. Chúng tôi đã đại diện cho khách hàng của mình từ các nhà cung cấp cấp 1 đến cấp 3 trong 25 năm qua và được ủy quyền bởi các OEM nổi tiếng của Đức.
Đối với chúng tôi, giáo dục và đào tạo đội ngũ nhân viên là chìa khóa thành công. Điều này đảm bảo với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ đạt được sự hài lòng của bạn cũng như kết quả đánh giá của tất cả nhân viên của chúng tôi có thể so sánh được.

Nội dung

Từ khi phát hiện vấn đề - phát hành khiếu nại trong tổ chức của bạn - chúng tôi sẽ thiết lập tường lửa cho bạn.
 • Chúng tôi giám sát xem nhà cung cấp có tuân thủ các yêu cầu về thời gian của bạn hay không.
 • Kiểm tra xem quá trình xử lý có hệ thống của các báo cáo 8D có được tuân thủ hay không.
 • Kiểm tra xem nội dung vấn đề đã được xác định đúng và đầy đủ hay chưa.(Thu thập dữ liệu để xác định vấn đề)
 • Đánh giá phương pháp và nội dung liên quan đến quá trình phân tích nguyên nhân gốc rễ...
  Không chỉ tập trung vào nguyên nhân phát sinh mang tính kỹ thuật mà còn đảm bảo nguyên nhân mang tính hệ thống và các nguyên nhân liên quan đến việc lọt lỗi cũng được xác định một cách hợp lý...
 • Đánh giá kết quả tổng thể của báo cáo 8D theo tiêu chí của bạn hoặc thông qua các khuyến nghị của chúng tôi.
 • Báo cáo kết quả thường xuyên cho tổ chức của bạn.
 • Phân tích tổng thể của tất cả các nhà cung cấp thông qua bảng ma trận kết quả.

Kết quả của cách tiếp cận có hệ thống này sẽ là sự cải thiện đáng kể về:


 • Khả năng giải quyết vấn đề của các nhà cung cấp của bạn.
 • Sự tuân thủ của các nhà cung cấp đối với các tiến trình giải quyết vấn đề, và qua đó giảm bớt các nỗ lực và chi phí bạn phải bỏ ra
 • Các nhà cung cấp của bạn sẽ có thể cung cấp sâu hơn các đầu vào cho các bài học kinh nghiệm của họ và từ đó cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của họ tốt hơn
 • Mức độ thỏa mãn của khách hàng của bạn sẽ tăng lên.


Thảo luận thêm m