Dịch vụ

Bạn có thể lựa chọn từ hơn 100 khóa đào tạo chuyên nghiệp có sẵn hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi để có thể thiết lập chương trình phù hợp với công ty bạn.

... nếu được yêu cầu, chứng chỉ cá nhân phù hợp với ISO 17024 cũng có thể được cung cấp


Xem thêm m

Bạn có thể lựa chọn từ hơn 100 khóa đào tạo chuyên nghiệp có sẵn hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi để có thể thiết lập chương trình phù hợp với công ty bạn.

... nếu được yêu cầu, chứng chỉ cá nhân phù hợp với ISO 17024 cũng có thể được cung cấp


Xem thêm m

Bạn có thể lựa chọn từ các dịch vụ Kiểm tra và Đánh giá hiện có hoặc liên hệ với chúng tôi về giải pháp mà bạn mong muốn.
Hãy bắt đầu m

Bạn có thể lựa chọn từ các dịch vụ Kiểm tra và Đánh giá hiện có hoặc liên hệ với chúng tôi về giải pháp mà bạn mong muốn.

Hãy bắt đầu m

Chúng tôi đã có nhiều năm thực hiện tư vấn trong các lĩnh vực như: xác định chiến lược, quản lý quá trình, FMEA, Sáu sigma, Sản xuất tinh gọn, An toàn thông tin và nhiều hơn thế…
Tìm hiểu thêm m

Chúng tôi đã có nhiều năm thực hiện tư vấn trong các lĩnh vực như: xác định chiến lược, quản lý quá trình, FMEA, Sáu sigma, Sản xuất tinh gọn, An toàn thông tin và nhiều hơn thế…

Tìm hiểu thêm m

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn bằng cách cung cấp những nhân sự quản lý nhiều kinh nghiệm của chúng tôi cho những lĩnh vực mà bạn cần..

Từ đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng, đánh giá nội bộ, quản lý đánh giá, đánh giá 8D cho đến quản lý hồi quy, chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn. Hãy thảo luận với chúng tôi để có thể nhận được sự hỗ trợ một cách tốt nhất.


Tìm hiểu thêm m

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn bằng cách cung cấp những nhân sự quản lý nhiều kinh nghiệm của chúng tôi cho những lĩnh vực mà bạn cần..

Từ đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng, đánh giá nội bộ, quản lý đánh giá, đánh giá 8D cho đến quản lý hồi quy, chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn. Hãy thảo luận với chúng tôi để có thể nhận được sự hỗ trợ một cách tốt nhất.


Tìm hiểu thêm m

Nếu bạn đang tìm kiếm một người quản lý tạm thời có năng lực, hãy liên hệ với chúng tôi. Nhóm các chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn.
Hãy bắt đầu m

Nếu bạn đang tìm kiếm một người quản lý tạm thời có năng lực, hãy liên hệ với chúng tôi. Nhóm các chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn.

Hãy bắt đầu m

GAB có nhiều kinh nghiệm vận hành Học viện nhà cung cấp cho các OEM toàn cầu và các nhà cung cấp cấp 1.

Nếu bạn muốn nâng cao hiệu suất của các nhà cung cấp một cách bền vững, vui lòng trao đổi với chúng tôi để thảo luận về nhu cầu của bạn. Chúng tôi giúp bạn:
  • Phát triển nhà cung cấp
  • Để nhà cung cấp hiểu rõ CSRs của bạn
  • Để nhà cung cấp hiểu các ứng dụng và hệ thống của bạn.
  • Sử dụng phương pháp học tập kết hợp.
Tìm hiểu thêm m

GAB có nhiều kinh nghiệm vận hành Học viện nhà cung cấp cho các OEM toàn cầu và các nhà cung cấp cấp 1.

Nếu bạn muốn nâng cao hiệu suất của các nhà cung cấp một cách bền vững, vui lòng trao đổi với chúng tôi để thảo luận về nhu cầu của bạn. Chúng tôi giúp bạn:
  • Phát triển nhà cung cấp
  • Để nhà cung cấp hiểu rõ CSRs của bạn
  • Để nhà cung cấp hiểu các ứng dụng và hệ thống của bạn.
  • Sử dụng phương pháp học tập kết hợp.
Tìm hiểu thêm m

Bạn có muốn sử dụng thời gian làm việc của đội nhóm mình hiệu quả hơn?
Chúng tôi hỗ trợ bạn với các hệ thống chất lượng sử dụng công nghệ thông tin, số hóa và các ứng dụng ...
Hãy bắt đầu m

Bạn có muốn sử dụng thời gian làm việc của đội nhóm mình hiệu quả hơn?
Chúng tôi hỗ trợ bạn với các hệ thống chất lượng sử dụng công nghệ thông tin, số hóa và các ứng dụng ...

Hãy bắt đầu m

Khởi đầu của mỗi công ty luôn có những khó khăn. Để đạt được thành công thì thậm chí còn khó khăn hơn. Chúng tôi hỗ trợ bạn khởi nghiệp với tất cả những gì liên quan đến chất lượng, để bạn có thể tập trung vào việc biến ước mơ của mình thành hiện thực.
Tìm hiểu thêm m

Khởi đầu của mỗi công ty luôn có những khó khăn. Để đạt được thành công thì thậm chí còn khó khăn hơn. Chúng tôi hỗ trợ bạn khởi nghiệp với tất cả những gì liên quan đến chất lượng, để bạn có thể tập trung vào việc biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Tìm hiểu thêm m