ID 381 - Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023

Mô tả

Khóa học cung cấp cho bạn các thông tin cơ bản để tiến hành đánh giá quá trình theo VDA6.3, kết hợp với phương pháp tiếp cận theo quá trình và các yêu cầu cụ thể của khách hàng như một phương pháp toàn diện để xác định năng lực chất lượng trong ngành ô tô.

 

Nội dung

Thông quá khóa học:

 • Bạn sẽ làm quen với các yêu cầu chung và các nguyên tắc cơ bản của VDA6.3
 • Bạn sẽ nắm được cách thức thực hiện phân tích rủi ro.
 • Bạn có thể áp dụng bảng câu hỏi vào thực tế với các yếu tố quá trình từ P1 đến P7.
 • Bạn biết cách xác định các rủi ro liên quan thông qua đánh giá quá trình và có thể chỉ ra những tiềm năng cũng như đảm bảo có được kết quả đánh giá tin cậy.
 • Bạn có thể thu được kết quả mang tính so sánh dựa trên cơ sở hệ thống đánh giá.
 • Bạn có thể thực hiện đánh giá quá trình nội bộ cũng như tại nhà cung cấp một cách độc lập.

Yêu cầu đối với học viên

Yêu cầu với đánh giá viên quá trình nội bộ:

 • Có hiểu biết về ISO 19011
 • Có kiến thức về các công cụ và phương pháp chất lượng
 • Nắm được các yêu cầu cụ thể của khách hàng
 • Hiểu biết về các yêu cầu của hệ thông quản lý chất lượng liên quan (ví dụ IATF 16949, ISO 9001, VDA 6.1)
 • Có kiến thức về sản phẩm và quá trình cần đánh giá
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong nhà máy sản xuất công nghiệp trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chất lượng.


Yêu cầu với đánh giá viên đánh giá quá trình đánh giá nhà cung cấp hoặc đánh giá viên là người cung cấp dịch vụ đánh giá.

 • Kiến thức chuyên sâu về các công cụ và phương pháp chất lượng (ví dụ SPC, VDA 5/MSA, FMEA, VDA MLA/APQP, VDA 2/PPAP, 8D)
 • Kiến thức về quá trình phát triển phần mềm và các phương pháp liên quan đến phần mềm, nếu có yêu cầu.
 • Có chứng chỉ đánh giá viên (quản lý đánh giá, quản lý xung đột, quy trình đánh giá)
 • Hiểu biết về các yêu cầu cụ thể của khách hàng liên quan.
 • Hiểu biết về các yêu cầu của hệ thông quản lý chất lượng liên quan (ví dụ IATF 16949, ISO 9001, VDA 6.1)
 • Có kiến thức về sản phẩm và quá trình cần đánh giá
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong nhà máy sản xuất công nghiệp trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chất lượng.

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi đạt bài kiểm tra cuối khóa học (trắc nghiệm) bạn sẽ nhận được chứng nhận đã hoàn thành khóa học.

Thời lượng

4 ngày

Lịch đào tạo

Ngày Địa điểm Ngôn ngữ Số chỗ còn trống Giá
23 Oct - 26 Oct 2023 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 12 2205.00 USD Book Now
13 Nov - 16 Nov 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 12 65000.00 THB Book Now
27 Nov - 30 Nov 2023 09:00-17:00 PERSIARAN MULTIMEDIA, Malaysia English 12 10840.00 MYR Book Now