ID 611 - Đánh giá viên đánh giá quá trình phân tích lỗi thị trường VDA FFA

Mô tả

ID 611: Đánh giá viên đánh giá quá trình phân tích lỗi thị trường VDA FFA

Sau phiên bản đầu tiên của cuốn VDA FFA phát hành năm 2009 và tiêu chuẩn đánh giá phát hành năm 2011, thì hiện tại cả 2 cuốn thiêu chuẩn này đã được sửa đổi và kết hợp làm một. Phiên bản 2018 đại diện cho một bản cập nhật và tối ưu hóa dựa trên các kinh nghiệm thu được từ thực tế. Trong khóa đào tạo một ngày này, trọng tâm là đi vào chi tiết bảng câu hỏi đánh giá và tiến hành đánh giá quá trình phân tích lỗi thị trường.

Mục tiêu

  • Bạn sẽ làm quen với bảng câu hỏi đánh giá một cách chi tiết.
  • Bạn sẽ có thể thực hiện đánh giá quá trình phân tích lỗi một cách chính xác và đánh giá kết quả phù hợp.
  • Bạn sẽ làm quen với các yêu cầu đối với đánh giá viên.
  • Bạn sẽ làm quen với sơ đồ đánh giá, nội dung của bảng câu hỏi về các bước của quá trình đánh giá
  • Bạn sẽ biết cách thực hiện phân tích các sản phẩm lỗi trả về thị trường (kiểm tra tiêu chuẩn và kiểm tra có tải).
  • Bạn sẽ làm quen với quá trình NTF và các quá trình đặc biệt khác.

Nội dung

Khóa đào tạo xen kẽ giữa các bài giảng kỹ thuật và các ví dụ ứng dụng, hỗ trợ việc chuyển giao những gì đã học được vào thực tiễn công việc của riêng bạn. Trọng tâm là việc trao đổi kinh nghiệm giữa giảng viên và học viên.
Tài liệu bổ xung: Cuốn tiêu chuẩn VDA FFA.

Yêu cầu đối với học viên

Có chứng nhận đánh giá viên VDA hoặc đã được đào tạo đánh giá viên với thời lượng đào tạo ít nhất ba ngày.
Có chứng nhận hoàn thành khóa “Phân tích lỗi thị trương theo VDA FFA dành cho người thực hiện ” (ID 632). Trong trường hợp chứng nhận này được cấp trước tháng 6/2018 thì cần thêm bằng chứng về việc đã hoàn thành khóa đào tạo nâng cấp (ID 613).

Đối tượng học viên

  • Chuyên gia chất lượng
  • Người đại diện chất lượng
  • Đánh giá viên
  • Nhân viên xử lý, phân tích lỗi

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi vượt qua bài kiểm tra cuối khóa, bạn sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thời lượng

1 ngày

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Đánh giá viên đánh giá quá trình phân tích lỗi thị trường VDA FFA'.