ID 503 - Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR)

Mô tả

ID 503: Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR)

Mọi tổ chức trong chuỗi cung ứng ô tô có nghĩa vụ đảm bảo sự an toàn và phù hợp của các sản phẩm của mình. Điều này bao gồm việc tuân thủ các quy định pháp luật của các quốc gia tương ứng và đáp ứng kỳ vọng an toàn của người dùng. Đây là điểm khởi đầu vai trò của đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm.
Khóa học này giúp bạn với tư cách là người đại diện an toàn sản phẩm hiện tại hoặc tiềm năng sẽ có đủ điều kiện để xử lý công việc hàng ngày của mình một cách chuyên nghiệp hơn và hướng mục tiêu hơn.

 

Mục tiêu

Qua khóa học này:

 • Bạn sẽ có thể mô tả ý nghĩa và nhiệm vụ của PSCR.
 • Bạn sẽ có thể nêu rõ trách nhiệm của mình trong toàn bộ chuỗi cung ứng từ khi phát triển sản phẩm, tiến hành sản xuất sản xuất hàng loạt, đưa ra thị trường cho đến khi kết thúc vòng đời sản phẩm
 • Bạn sẽ biết các yêu cầu về an toàn và pháp lý đối với sản phẩm được tổ chức như thế nào trong công ty và trở nên quen thuộc với nó trong suốt vòng đời sản phẩm.
 • Bạn sẽ biết phải làm gì trong trường hợp sản phẩm có vấn đề phát sinh.
 • Bạn sẽ sử dụng các công cụ và phương pháp liên quan một cách thành thạo và chuyên nghiệp.
 • Bạn sẽ quản lý nhiệm vụ của mình với tư cách là người PSCR một cách chuyên nghiệp và theo hướng mục tiêu.

Nội dung

Trong năm mô-đun, các chủ đề trọng tâm về tính toàn vẹn của sản phẩm sẽ được xây dựng
Mô-đun 1: Hướng dẫn.
Mô-đun 2: Cơ cấu tổ chức
Mô-đun 3: Tính toàn vẹn của sản phẩm trong suốt vòng đời sản phẩm.
Mô-đun 4: Các hành động được đề xuất đối với sự không phù hợp của sản phẩm.
Mô-đun 5: Ví dụ về các công cụ và phương pháp.
Việc xen kẽ giữa các nội dung bài giảng kỹ thuật với các bài tập và các tình huống cụ thể sẽ hỗ trợ học viên trong việc áp dụng những gì đã học được vào thực tiễn công việc.
Trong khóa học này, việc trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa giảng viên và học viên cũng được chú trọng.

Yêu cầu đối với học viên

 • Có nền tảng giáo dục liên quan đến kỹ thuật hoặc kinh doanh.
 • Có kinh nghiệm quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là trong việc giải quyết các khiếu nại và thu hồi sản phẩm.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc đánh giá rủi ro đối với sản phẩm và quá trình (ví dụ: trưởng nhóm FMEA, đánh giá viên VDA 6.3, nhân viên phát triển).
 • Có kiến thức về phạm vi sử dụng của các sản phẩm được sản xuất trong công ty cũng như hiện trạng công nghệ.
 • Kiến thức về các yêu cầu từ pháp luật có liên quan đến sản phẩm và các yêu cầu của khách hàng.

Đối tượng học viên

Các nhà điều hành hoặc nhân viên làm việc trong ngành công nghiệp ô tô.

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi đạt bài kiểm tra cuối khóa học (trắc nghiệm) học viên sẽ nhận được chứng nhận người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm.

Thời lượng

2 ngày

Lịch đào tạo

Ngày Địa điểm Ngôn ngữ Số chỗ còn trống Giá
07 May - 08 May 2024 09:00-17:00 Philippines English 11 1360.00 USD Book Now
27 May - 28 May 2024 Ho Chi Minh, Vietnam Vietnamese 12 1460.00 USD Book Now
08 Jul - 09 Jul 2024 09:00-17:00 Thailand English 11 48000.00 THB Book Now
23 Jul - 24 Jul 2024 09:00-17:00 Philippines English 12 1360.00 USD Book Now
19 Aug - 20 Aug 2024 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 12 1460.00 USD Book Now
19 Aug - 20 Aug 2024 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 12 1460.00 USD Book Now
17 Sep - 18 Sep 2024 09:00-17:00 Thailand English 12 48000.00 THB Book Now
29 Oct - 30 Oct 2024 09:00-17:00 Philippines English 12 1360.00 USD Book Now
11 Dec - 12 Dec 2024 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 12 1460.00 USD Book Now