Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày Địa điểm Ngôn ngữ Giá W
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 06 Dec 2023 15:00 - 19:00 Online [GMT+6] English 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 06 Dec 2023 09:00 - 13:00 Online [GMT+6] Deutsch 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 24 Nov 2023 15:00 - 19:00 Online [GMT+6] English 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 24 Nov 2023 08:00 - 13:00 Deutschland Deutsch 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 02 Oct 2023 15:00 - 19:00 Online [GMT+6] English 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 02 Oct 2023 08:00 - 13:00 Deutschland Deutsch 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 29 Nov 2023 09:00 - 15:00 Deutschland English 390.00 EUR Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 22 Nov 2023 09:00 - 15:00 Deutschland Deutsch 390.00 EUR Đặt chỗ ngay
4 Đã đặt
Conformity of Production (COP) level 2 15 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 14 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 08 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Market surveillance and recalls - Level 1 07 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 01 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 30 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Market surveillance and recalls - Level 1 17 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 16 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 10 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) level 2 09 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE level 2 27 Oct 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Market surveillance and recalls - Level 1 26 Oct 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay