ID 318 - Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5

Mô tả

ID 318: Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5

Các sản phẩm mà bạn cung cấp có đạt chất lượng như mong đợi của khách hàng? Đó là câu hỏi trọng tâm trong tất cả các cuộc đánh giá sản phẩm. Trong ngành công nghiệp ô tô, đây đã là một công cụ không thể thiếu để đánh giá và nâng cao chất lượng sản phẩm trong nhiều năm. VDA 6.5 là một hướng dẫn để bạn có thể thực hiện công việc đó một cách có hệ thống. Nó hướng dẫn bạn tạo ra các chương trình đánh giá, kế hoạch đánh giá cũng như làm thế nào để thực hiện đánh giá, báo cáo và quản lý các hoạt động cải tiến.

Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ học cách tạo ra các chương trình đánh giá hiệu quả, lập lên các kế hoạch đánh giá dựa trên mục tiêu, tiến hành đánh giá sản phẩm và phân loại các lỗi phát hiện theo các mức độ phù hợp. Kết quả đánh giá sau đó được văn bản hóa và là cơ sở cho việc cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm.

Khóa đào tạo bao gồm bài giảng kỹ thuật và các bài tập nhóm. Học viên sẽ biết cách thiếp lập chương trình đánh giá và kế hoạch đánh giá thông qua các ví dụ cụ thể.

 

Nội dung

  • Thiết lập chương trình đánh giá.
  • Thiết lập danh mục các đặc tính cần kiểm tra.
  • Tiến hành lấy mẫu và đánh giá sản phẩm.
  • Đánh giá kết quả và báo cáo.

Yêu cầu đối với học viên

None

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi đạt bài kiểm tra (trắc nghiệm), học viên sẽ nhận được chứng nhận đánh giá viên VDA6.5

Thời lượng

1 ngày

Lịch đào tạo

Ngày Địa điểm Ngôn ngữ Số chỗ còn trống Giá
03 Jul 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 12 23000.00 THB Book Now
16 Oct 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 12 23000.00 THB Book Now
18 Oct 2024 09:00 - 17:00 Philippines English 12 650.00 USD Book Now
23 Oct 2024 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 12 561.00 USD Book Now