ID 602 - Maturity Level Assurance for New Parts (MLA)

Mô tả

ID 602: Maturity Level Assurance for New Parts (MLA)

Việc thực hiện tiêu chuẩn VDA MLA nhằm mục đích cải thiện bền vững chất lượng của các linh kiện được cung cấp. Với phương pháp này, một quy trình đi kèm với việc đảm bảo sự hoàn thiện của sản phẩm đạt được khi bắt đầu đi vào sản xuất thông qua việc phân tách dự án ra thành các giai đoạn, đánh giá sớm và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Hơn nữa, nó là một phương pháp thống nhất được sử dụng trong các dự án có sản phẩm phức tạp với sự tham gia của nhiều bên trong chuỗi cung ứng.

Mục tiêu

Qua khóa học này:
 • Bạn sẽ làm quen với VDA MLA (đánh giá, nội dung, kiểm soát và hệ thống báo cáo) theo yêu cầu của quá trình phát triển sản phẩm.
 • Bạn sẽ biết tầm quan trọng của hiện trạng ban đầu và các kinh nghiệm tích lũy.
 • Bạn sẽ nắm được các phương pháp và nguyên tắc cơ bản của MLA
 • Bạn sẽ có thể áp dụng các tiêu chí đo lường.
 • Bạn sẽ làm quen với các dạng xung đột lợi ích điển hình và cách giải quyết chúng.

Nội dung

Trong khóa đào tạo này, các bài giảng kỹ thuật và các bài tập thực hành sẽ xen kẽ nhau để hỗ trợ việc chuyển các chủ đề bài học sang việc áp dụng thực tiễn, trọng tâm là trao đổi kinh nghiệm giữa học viên và giảng viên.

Yêu cầu đối với học viên

 • Có kiến thức cơ bản về các công việc trong dự án.
 • Kiến thức cơ bản về quá trình phát triển sản phẩm (PEP)

Đối tượng học viên

Nhân viên QA
 • Người quản lý sản phẩm
 • Người quản lý dự án về kỹ thuật sản phẩm
 • Người lập kế hoạch sản phẩm
 • Người chịu trách nhiệm và người phát ngôn của nhóm phát triển đa chức năng
 • Người chịu trách nhiệm về linh kiện
 • Người quản lý dự án làm việc với khách hàng hoặc nhà cung cấp
 • Những người trưởng bộ phận

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi đạt bài kiểm tra cuối khóa học viên sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thời lượng

2 ngày

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Maturity Level Assurance for New Parts (MLA)'.