ID 333 - Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023

Mô tả

Nội dung

  • Quá trình phát triển trong VDA6.3
  • Thay đổi các yêu cầu đối với đánh giá viên
  • Điều chỉnh nội dung bộ câu hỏi bao gồm thay đổi trong các yêu cầu tối thiểu.
  • Loại bỏ phương pháp tiếp cận chung
  • Thay đổi cách tính kết quả
  • Thay đổi về phân tích tiềm năng
  • Cập nhật liên quan đến báo cáo đánh giá.

Yêu cầu đối với học viên

Dành cho những người đã hoàn thành khóa học chứng nhận đánh giá viên quá trình theo VDA6.3 phiên bản 2016.

  • Cần học nâng cấp để gia hạn chứng nhận.
  • Cần áp dụng phiên bản tiêu chuẩn mới cho công việc hàng ngày của họ.
  • Học viên cần đọc trước phiên bản tiêu chuẩn mới trước khi tham dự khóa học.


Bạn có thể tìm thêm thông tin về các yêu cầu tại trang web của chúng tôi ở địa chỉ: www.gab-global.com/VDA6.3

Đối tượng học viên

For prospective certified VDA 6.3 process auditors

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi đạt bài thi cuối khóa học viên sẽ nhận được chứng nhận kèm theo mã số.
Chứng nhận có hiệu lực trong vòng 5 năm

Thời lượng

0,5 ngày

Tài liệu

VDA 6.3 phiên bản 2023

Lịch đào tạo

Ngày Địa điểm Ngôn ngữ Số chỗ còn trống Giá
02 Aug 2024 09:00 - 12:00 Bangkok, Thailand English 12 400.00 USD Book Now
16 Sep 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 12 14000.00 THB Book Now
27 Sep 2024 08:30 - 13:30 Deutschland Deutsch 11 360.00 EUR Book Now
21 Oct 2024 09:00 - 12:00 Thailand English 12 14000.00 THB Book Now
13 Nov 2024 09:00 - 12:00 Philippines English 12 400.00 USD Book Now
29 Nov 2024 16:00 - 20:00 Deutschland English 12 360.00 EUR Book Now