Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày Địa điểm Ngôn ngữ W Giá
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 19 Oct - 20 Oct 2023 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam 815.00 USD Đặt chỗ ngay
Market surveillance and recalls - Level 1 07 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 06 Dec 2023 09:00 - 13:00 Online [GMT+6] Deutsch 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 01 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 30 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 24 Nov 2023 08:00 - 13:00 Deutschland Deutsch 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Mercedes - SMB Supplier Management Base 22 Nov 2023 09:00 - 15:00 Deutschland Deutsch 390.00 EUR Đặt chỗ ngay
4 Đã đặt
Market surveillance and recalls - Level 1 17 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) Level 1 16 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Approval procedure UNECE Level 1 10 Nov 2023 08:30 - 17:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 16 Oct 2023 08:30 - 16:00 Deutschland Deutsch 550.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023 02 Oct 2023 08:00 - 13:00 Deutschland Deutsch 350.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo Phân tích lỗi thị trường dành cho người thực hiện- VDA FFA 14 Dec - 15 Dec 2023 09:00-15:00 Deutschland Deutsch/English 800.00 EUR Đặt chỗ ngay
Các yêu cầu cụ thể của khách hàng Formel Q 07 Dec - 08 Dec 2023 09:00-15:00 Deutschland Deutsch/English 800.00 EUR Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo cơ bản dành cho đánh giá viên theo ISO 19011 04 Oct - 06 Oct 2023 09:00-15:00 Deutschland Deutsch/English 1450.00 EUR Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 21 Dec - 22 Dec 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 6035.00 MYR Đặt chỗ ngay
TISAX® Assessment (Trusted Information Security Assessment Exchange) 19 Dec - 21 Dec 2023 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 36000.00 THB Đặt chỗ ngay
Market surveillance and recalls - Level 1 18 Dec 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Online Vietnam English 500.00 USD Đặt chỗ ngay
Market surveillance and recalls - Level 1 18 Dec 2023 09:00 - 17:00 Online [GMT+6] English 18000.00 THB Đặt chỗ ngay
Conformity of Production (COP) level 2 15 Dec 2023 08:30 - 17:00 Deutschland English 550.00 EUR Đặt chỗ ngay