ID 410 - Phê duyệt sản phẩm và quá trình sản xuất theo VDA2 (PPA)

Mô tả

ID 410: Phê duyệt sản phẩm và quá trình sản xuất theo VDA2 (PPA)

Cuốn tiêu chuẩn VDA2 mô tả các yêu cầu cơ bản để lấy mẫu đối với các linh kiện sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô. Điều này đảm bảo rằng các yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng được nhà cung cấp hiểu và thực hiện để sản phẩm có thể được sản xuất đáp ứng tối đa sự hài lòng của khách hàng.

Mục tiêu

Thông qua khóa học này:
  • Bạn sẽ quen thuộc với quá trình phê duyệt sản phẩm và các quá trình sản xuất liên quan trong phạm vi trách nhiệm của tổ chức.
  • Bạn sẽ có thể lập kế hoạch và điều phối quá trình PPA và tích hợp nó vào quá trình phát triển sản phẩm.
  • Bạn sẽ quen thuộc với các tiêu chí kích hoạt quy trình PPA cũng như bằng chứng cho việc phê duyệt nội bộ và bên ngoài.
  • Bạn sẽ có thể áp dụng PPA một cách chính xác.
  • Bạn sẽ có thể áp dụng PPA cho phần mềm như một sản phẩm và / hoặc như một phần của sản phẩm

Nội dung

Khóa đào tạo xen kẽ giữa các bài giảng kỹ thuật và các ví dụ ứng dụng, hỗ trợ việc chuyển giao những gì đã học được vào thực tiễn công việc của riêng bạn. Việc sử dụng các biểu mẫu cho quá trình PPA cũng sẽ được giải thích và thực hành.

Yêu cầu đối với học viên

Kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng và quá trình phát triển sản phẩm.
Nên có:
  • Kiến thức về các yêu cầu của IATF 16949
  • kiến thức chuyên môn về nội dung của các tập VDA khác, đặc biệt là VDA MLA

Đối tượng học viên

  • Những người tham gia vào quá trình sản xuất và phê duyệt sản phẩm từ chất lượng, mua hàng, phát triển, logistic hoặc sản xuất.
  • Những người quan tâm khác

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi vượt qua bài kiểm tra cuối khóa, bạn sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thời lượng

2 ngày

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Phê duyệt sản phẩm và quá trình sản xuất theo VDA2 (PPA)'.