ID 341 - VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3

Mô tả

ID 341: VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3

Đánh giá viên đòi hỏi cần phải có kiến thức toàn diện để có thể thực hiện đánh giá quá trình theo VDA 6.3. Sau khi đã nhận được chứng nhận chuyên gia đánh giá quá trình VDA 6.3, các đánh giá viên vẫn cần phải tiếp tục phát triển năng lực bản thân. Trong khi thực hiện các cuộc đánh giá trên thực tế, đánh giá viên sẽ gặp phải những tình huống mà việc xử lý hoặc đánh giá một cách thích hợp các yêu cầu dẫn đến sự không chắc chắn.
Khóa đào tạo này tạo cơ hội để thảo luận về các tình huống như vậy từ công việc đánh giá hàng ngày của bạn và để xác định tính thích hợp và ứng dụng của các yêu cầu.

Bằng cách này, bạn sẽ tăng cường sự tự tin của mình trong việc áp dụng đánh giá quá trình và nhận được các đề xuất để phát triển bản thân hơn nữa.

 

Mục tiêu

  • Phản ánh được năng lực đánh giá viên của bạn.
  • Bạn sẽ học được cách các đánh giá viên khác ứng phó với các vấn đề như thế nào.
  • Bạn sẽ tiến hành đánh giá quy trình một cách an toàn và thành thạo.
  • Bạn sẽ nâng cao được năng lực đánh giá viên của mình.

Nội dung

Khóa học tập trung vào ứng dụng thực tế của đánh giá quá trình như một công cụ để phân tích điểm yếu kém của quá trình kết hợp với đánh giá rủi ro và làm cơ sở cho các hành động cải tiến.
Phần lý thuyết tập trung vào các chủ đề chuẩn bị đánh giá, lập kế hoạch đánh giá và tiến hành đánh giá.
Trong phần thực hành, việc chuẩn bị, lập kế hoạch và tiến hành đánh giá, đánh giá cho điểm và trình bày kết quả đánh giá được đào tạo bằng các tình huống thực tế.

Yêu cầu đối với học viên

  • Chứng nhận đánh giá viên VDA 6.3 (2016).
  • Kiến thức toàn diện về bảng câu hỏi VDA 6.3 và các yêu cầu liên quan đến đánh giá.

Đối tượng học viên

Những đánh giá viên VDA 6.3 đã được chứng nhận nhưng không cung cấp đủ số cuộc hoặc số ngày đánh giá cần thiết để gia hạn chứng nhận.

Yêu cầu đối với học viên

Sau khóa học học viên sẽ nhận được chứng nhận tham dự.

Thời lượng

1 ngày

Lịch đào tạo

Ngày Địa điểm Ngôn ngữ Số chỗ còn trống Giá
02 Jul 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 12 23000.00 THB Book Now
22 Aug 2024 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 12 600.00 USD Book Now
22 Oct 2024 09:00 - 17:00 Thailand English 12 23000.00 THB Book Now
01 Jan 2025 12:00 - 18:00 Mumbai, India English 12 1850.00 EUR Book Now