ID 442 - Khóa đào tạo cơ bản VDA-AIAG FMEA

Mô tả

ID 442: Khóa đào tạo cơ bản VDA-AIAG FMEA

VDA QMC và AIAG đã xuất bản tiêu chuẩn FMEA chung đầu tiên vào tháng 6 năm 2019. Tiêu chuẩn này dùng để ngăn ngừa các khuyết tật và tăng cường sự an toàn. Trong khóa học này này, bạn sẽ có được kiến thức nền tảng và các năng lực cần thiết để sử dụng trong tương lai.

Mục tiêu

Qua khóa học này:
 • Bạn sẽ quen với cấu trúc và mục tiêu của FMEA.
 • Bạn sẽ áp dụng 7 bước của FMEA một cách đúng kỹ thuật
 • Bạn sẽ làm quen với những thách thức trong lĩnh vực này và biết cách ứng phó với chúng.

Nội dung

Giai đoạn đầu sẽ có bài kiểm tra trực tuyến để xác định mức độ kiến thức hiện tại của bạn.
Tiếp sau đó là lớp học trực tiếp với việc giải thích về 7 Bước thiết lập FMEA và các nội dung mới bao gồm các bài tập nhóm.
 • Bước 1: Hoạch định
 • Bước 2: Phân tích cấu trúc
 • Bước 3: Phân tích chức năng
 • Bước 4: Phân tích lỗi
 • Bước 5: Phân tích rủi ro
 • Bước 6: Tối ưu hóa
 • Bước 7: Lập tài liệu
 • Mới: Đặc tính đặc biệt, MSR FMEA
Tám tuần sau khóa học sẽ có một hội thảo trực tuyến để trao đổi kinh nghiệm và làm rõ các câu hỏi của học viên trong quá trình thực hiện.

Yêu cầu đối với học viên

Không có

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi đạt bài kiểm tra cuối khóa bạn sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học

Thời lượng

2 ngày và 90 phút hội thảo trực tuyến

Lịch đào tạo

Ngày Địa điểm Ngôn ngữ Số chỗ còn trống Giá
15 Aug - 16 Aug 2024 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 12 30000.00 THB Book Now
07 Oct - 08 Oct 2024 09:00-17:00 Online [GMT+6] English 12 30000.00 THB Book Now