FAQ


Chương trình đào tạo cho PSCR được thực hiện dưới dạng hội thảo đi kèm với các bài thực hành để giúp học viên hiểu sâu hơn về kiến ​​thức chuyên môn.

Giảng viên với kiến thức thực tế sẽ cung cấp kiến ​​thức và các kỹ năng cơ bản cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm.
Một số kiến thức và kỹ năng quan trọng được cung cấp trong khóa học:
• Học viên sẽ có kiến thức tốt hơn về sản phẩm.
• Kỹ năng để phòng tránh phát sinh sự không phù hợp trong suốt vòng đời sản phẩm.
• Cải thiện năng lực xử lý thu hồi khi có sự cố phát sinh
• Cải thiện khả năng ra quyết định trong trường hợp có khiếu nại về sản phẩm
• Phát triển chuyên môn và nguồn lực
None
None
None