FAQ

Về chủ đề này VDA đã xuất bản cuốn "Các yêu cầu riêng của khách hàng trong ngành công nghiệp ô tô".
Trong cuốn sách, các thuật ngữ "các yêu cầu riêng của khách hàng" và các yêu cầu khác của khách hàng được giải thích. Cuốn sách cũng mô tả quá trình để bạn có thể thiết lập CSR và cách để bạn có thể tích hợp các yêu cầu trong CSR vào hệ thống quản lý chất lượng của mình.

Trong sách cũng cung cấp ví dụ dựa trên cấu trúc của IATF 16949 để bạn có thể tham khảo.
None
None
None