ID 211 - Chứng nhận tư cách đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949

Mô tả

ID 211: Chứng nhận tư cách đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949

Sự xen kẽ giữa các bài giảng kỹ thuật và các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và các tình huống đánh giá cụ thể sẽ giúp mở rộng kiến thức cho bạn liên quan đến IATF 16949 và DIN EN ISO 9001.
Tài liệu bổ sung: Tiêu chuẩn hệ thống QM IATF 16949, bộ tiêu chuẩn ISO (DIN EN ISO 9000, 9001, 9004 và 19011)

Mục tiêu

  • Bạn sẽ hiểu cách tiếp cận theo quá trình trong ngành công nghiệp ô tô và biết cách thiết kế quản lý các quá trình cho phù hợp.
  • Bạn sẽ làm quen với nội dung của DIN EN ISO 19011.
  • Bạn sẽ làm quen với cấu trúc của IATF 16949, nội dung và các yêu cầu của nó bao gồm DIN EN ISO 9001.
  • Bạn sẽ học cách thực hiện đánh giá của bên thứ nhất / thứ hai một cách độc lập theo các yêu cầu của IATF 16949 một cách đúng kỹ thuật.

Nội dung

Trong khóa đào tạo ba ngày này, bạn sẽ biết các yêu cầu của hai tiêu chuẩn IATF 16949 và DIN EN ISO 9001, nhận thông tin về cách diễn giải chúng và những gì cần phải làm để thực hiện thành công các yêu cầu này trong tổ chức của bạn.

Yêu cầu đối với học viên

  • Kiến thức DIN EN ISO 19011
  • Kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai và duy trì hệ thống quản lý

Đối tượng học viên

  • Giám đốc chất lượng
  • Nhân viên quản lý chất lượng
  • Đánh giá viên hệ thống nội bộ và bên ngoài

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi vượt qua bài kiểm tra cuối khóa bạn sẽ nhận được chứng nhận đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IAFT16949

Thời lượng

3 ngày

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Chứng nhận tư cách đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949'.