ID 441 - Khóa bồi dưỡng liên quan đến tiêu chuẩn VDA-AIAG FMEA

Mô tả

ID 441: Khóa bồi dưỡng liên quan đến tiêu chuẩn VDA-AIAG FMEA

VDA QMC và AIAG, với sự tham gia của SAE International, đã xuất bản tiêu chuẩn FMEA chung đầu tiên vào tháng 6 năm 2019. Tiêu chuẩn này dùng để ngăn ngừa các khuyết tật và tăng cường sự an toàn. Nó làm giảm sự phức tạp trong quản lý chất lượng khi không phải áp dụng nhiều phương pháp khác nhau cho chung một mục đích bằng cách đưa ra một tiêu chuẩn chung áp dụng toàn cầu. Trong khóa học này này, bạn sẽ tìm hiểu về những cải tiến và thay đổi liên quan đến phiên bản FMEA mới này và nhận được những lời khuyên về cách áp dụng chúng.

Mục tiêu

Qua khóa đào tạo này:
 • Bạn sẽ được cập nhật kiến thức của mình về FMEA.
 • Bạn sẽ nắm được những thay đổi của phiên bản mới so với phiên bản cũ
 • Bạn sẽ biết cách thực hiện FMEA theo cách đúng kỹ thuật.

Nội dung

Giai đoạn đầu sẽ có bài kiểm tra trực tuyến để xác định mức độ kiến thức hiện tại của bạn.
Tiếp sau đó là lớp học trực tiếp với việc giải thích về 7 Bước thiết lập FMEA và các nội dung mới bao gồm các bài tập nhóm.
 • Bước 1: Hoạch định
 • Bước 2: Phân tích cấu trúc
 • Bước 3: Phân tích chức năng
 • Bước 4: Phân tích lỗi
 • Bước 5: Phân tích rủi ro
 • Bước 6: Tối ưu hóa
 • Bước 7: Lập tài liệu
 • Mới: Đặc tính đặc biệt, MSR FMEA
Tám tuần sau khóa học sẽ có một hội thảo trực tuyến để trao đổi kinh nghiệm và làm rõ các câu hỏi của học viên trong quá trình thực hiện.

Yêu cầu đối với học viên

Kiến thức cơ bản về FMEA

Đối tượng học viên

những người đã có kinh nghiệm về FMEA như: nhân viên điều phối FMEA, nhân viên thiết kế phát triển sản phẩm, nhân viên hoạch định quá trình, nhân viên thử nghiệm, logistic, sản xuất, chất lượng, bảo trì.

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ nhận được chứng nhận tham dự

Thời lượng

1 ngày với 90 phút hội thảo trực tuyến

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Khóa bồi dưỡng liên quan đến tiêu chuẩn VDA-AIAG FMEA'.