Khóa học

Type

Danh mục

Chủ đề

GR 410 - Giám sát thị trường và thu hồi - Level 1

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Bạn đã có kiến ​​thức tốt trước đó nhưng muốn đào tạo thêm kiến thức về giám sát thị trường và thu hồi hàng?

Tìm hiểu thêm m

GR 450 - Mercedes-Benz - Welcome Day for Partners

Welcome to Mercedes-Benz!

Brands are a promise to the customer and customers trust brands. That's why quality is a basic requirement for every brand and for Mercedes-Benz in particular.

Mercedes-Benz Specific Trainings
Tìm hiểu thêm m

GR 451 - Mercedes-Benz – SM MBC Supplier Management @ Mercedes-Benz Cars - brief & compact (SMMBCB&C)

Dealing with each other in the right way and understanding requirements is the basis for ensuring the quality standards of the Mercedes-Benz brand and also for achieving continuous improvement.

Mercedes-Benz Specific Trainings
Tìm hiểu thêm m

GR 461 - Mercedes-Benz - WEB 2020+ Initial Material Sampling

Understanding initial materials sampling is an important part of our quality processes.

Mercedes-Benz Specific Trainings
Tìm hiểu thêm m

GR 462 - Mercedes-Benz - PIA Part Inspection & Approval

For production process and product release, the safe handling of the PIA system from Mercedes-Benz is indispensable. In this system, the relevant information for release for series delivery is exchanged and documented.

Mercedes-Benz Specific Trainings
Tìm hiểu thêm m

GR 463 - Mercedes-Benz - Supplier Quality Management System (SQMS) - Complaint

Do you want to understand and confidently apply Mercedes-Benz processes and working methods for 0-km complaints?

Mercedes-Benz Specific Trainings
Tìm hiểu thêm m

GR 465 - Self-learning module series: GAB ctime Change Management Training

Các khóa tự học trực tuyến,

Would you like to understand and confidently apply the processes and working methods of Mercedes-Benz in change management ctime?

Tìm hiểu thêm m

GR 452 - Mercedes-Benz - Supplier Management at MBC up to the Start of Series Production (SMMBCUSSP)

Excellent process quality and process understanding of the supplier in the cooperation with Mercedes-Benz are the basic requirements for a successful SOP (Start of Production) and thus contribute to a successful partnership.

Mercedes-Benz Specific Trainings
Tìm hiểu thêm m

ID 381 - Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023

VDA 6.3, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 382 - Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023

Ngày thi, Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Chứng nhận đánh giá viên quá trình VDA 6.3 : 2023

VDA 6.3, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

ID 386 - Gia hạn chứng chỉ đánh giá viên quá trình VDA6.3 (2016)

Với các chứng chỉ VDA6.3 (2016) sắp hết hạn, bạn có thể đăng ký để gia hạn. Chứng chỉ mới sau gia hạn sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm.

VDA 6.3
Tìm hiểu thêm m

ID 333 - Khóa học nâng cấp phiên bản từ VDA 6.3:2016 lên VDA 6.3:2023

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Khóa nâng cấp này giải thích về các thay đổi đối với phiên bản VDA 6.3 -2016, bao gồm các thay đổi liên quan đến bảng câu hỏi, các thức đánh giá, thay đổi về phân tích tiềm năng và các điểm được điều chỉnh khác.

VDA 6.3, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

GR 460 - Mercedes - SMB Supplier Management Base

Supplier Management Base (SMB) is to improving, controlling and optimizing the logistical processes between Mercedes-Benz AG and its suppliers.

 

 

 

 

Mercedes-Benz Specific Trainings
Tìm hiểu thêm m

ID 359 - Ngày thi cấp chứng nhận chuyên gia đánh giá VDA 6.7

Ngày thi, Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Thông qua bài thi bạn sẽ được chứng nhận đủ năng lực thực hiện đánh giá cho quá trình sản xuất các thiết bị sản xuất.

Personal education / Skills, VDA 6.7
Tìm hiểu thêm m

ID 319 - VDA 6.7 – Đào tạo chuyên gia đánh giá quá trình cho thiết bị sản xuất

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Thông qua khóa học này bạn sẽ có được cách kiến thức cần thiết để thực hiện các cuộc đánh giá quá trình trong lĩnh vực sản xuất thiết bị máy móc dùng trong sản xuất.

VDA 6.7, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

GR 111 - Chuyên gia đánh giá được chứng nhận với ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin

Ngày thi,

Bạn có muốn bảo vệ tổ chức của mình khỏi các vấn đề về an toàn dữ liệu và các cuộc tấn công mạng?

International Norms and Standards
Tìm hiểu thêm m

GR 110 - DIN EN ISO/IEC 17025 Quản lý phòng thí nghiệm

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Bạn muốn tìm hiểu về các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2018 để có thể triển khai cho phòng thí nghiệm của mình?

International Norms and Standards
Tìm hiểu thêm m

GR 112 - Chuyên gia đánh gía nội bộ ISO/IEC 27001:2022 Hệ thống quản lý an toàn thông tin (khóa đào tạo 3 ngày)

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Bạn có muốn bảo vệ tổ chức của mình khỏi các nguy cơ liên quan đến an toàn thông tin và tấn công mạng?

Personal education / Skills
Tìm hiểu thêm m

GR 113 - Các nguyên tắc cơ bản của TISAX® (Hệ thống trao đổi đánh giá bảo mật thông tin)

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Bạn muốn tìm hiểu về các yêu cầu bắt buộc của TISAX® (Hệ thống trao đổi đánh giá bảo mật thông tin)?

Bạn muốn đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu của hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) cũng như yêu cầu trong ngành công nghiệp ô tô? Bạn muốn bảo vệ công ty mình khỏi các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin?

Personal education / Skills, TISAX®
Tìm hiểu thêm m

GR 114 - Đánh giá TISAX® (Hệ thống trao đổi đánh giá bảo mật thông tin)

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Bạn muốn tìm hiểu về quá trình đánh giá TISAX® (Hệ thống trao đổi đánh giá bảo mật thông tin)?

Personal education / Skills, TISAX®
Tìm hiểu thêm m