Khóa học

Type

Danh mục

Chủ đề

ID 634 - Khóa đào tạo cơ bản dành cho nhân viên quản lý chất lượng nhà cung cấp- VDA SQE

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,
Trong khóa đào tạo này, những người tham gia sẽ phát triển năng lực của họ trong việc thực hiện quản lý nhà cung cấp một cách toàn diện và hiệu quả.
Personal education / Skills, Tools and Methods, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

GR 701 - Chuỗi mô-đun tự học: Mô-đun 1: Cơ bản về quản lý chất lượng

Các khóa tự học trực tuyến,
Bạn muốn chọn các khóa học theo thời gian biểu của mình? Bạn đang tìm kiếm một phương pháp đào tạo hiện đại? Vậy thì bạn sẽ tìm được nội dung phù hợp trong các mô-đun tự học của chúng tôi.
International Norms and Standards, Personal education / Skills, Tools and Methods
Tìm hiểu thêm m

GR 703 - Chuỗi mô-đun tự học: Mô-đun 3 - Cơ bản về phê duyệt sản phẩm và quá trình sản xuất PPF

Các khóa tự học trực tuyến,
Bạn muốn chọn các khóa học theo thời gian biểu của mình? Bạn đang tìm kiếm một phương pháp đào tạo hiện đại? Vậy thì bạn sẽ tìm được nội dung phù hợp trong các mô-đun tự học của chúng tôi.
Tools and Methods
Tìm hiểu thêm m

GR 704 - Chuỗi mô-đun tự học: Mô-đun 4 - Cơ bản về phân tích lỗi thị trường FFA

Các khóa tự học trực tuyến,
Bạn muốn chọn các khóa học theo thời gian biểu của mình? Bạn đang tìm kiếm một phương pháp đào tạo hiện đại? Vậy thì bạn sẽ tìm được nội dung phù hợp trong các mô-đun tự học của chúng tôi.
Customer Specific Requirements (CSR), International Norms and Standards, Tools and Methods, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

GR 705 - Chuỗi mô-đun tự học: Mô-đun 5 - Cơ bản về các công cụ đảm bảo chất lượng

Các khóa tự học trực tuyến,
Bạn muốn chọn các khóa học theo thời gian biểu của mình? Bạn đang tìm kiếm một phương pháp đào tạo hiện đại? Vậy thì bạn sẽ tìm được nội dung phù hợp trong các mô-đun tự học của chúng tôi.
Personal education / Skills, Tools and Methods, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

GR 706 - Chuỗi mô-đun tự học: Mô-đun 6 - Cơ bản về phân tích sai lỗi và ảnh hưởng của sai lỗi FMEA

Các khóa tự học trực tuyến,
Bạn muốn chọn các khóa học theo thời gian biểu của mình? Bạn đang tìm kiếm một phương pháp đào tạo hiện đại? Vậy thì bạn sẽ tìm được nội dung phù hợp trong các mô-đun tự học của chúng tôi.
Customer Specific Requirements (CSR), Personal education / Skills, Tools and Methods, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

GR 707 - Chuỗi mô-đun tự học: Mô-đun 7 - Cơ bản về VDA MLA

Các khóa tự học trực tuyến,
Bạn muốn chọn các khóa học theo thời gian biểu của mình? Bạn đang tìm kiếm một phương pháp đào tạo hiện đại? Vậy thì bạn sẽ tìm được nội dung phù hợp trong các mô-đun tự học của chúng tôi.
Customer Specific Requirements (CSR), Personal education / Skills, Tools and Methods, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

GR 702 - Chuỗi mô-đun tự học: Mô-đun 2 – Các nguyên tắc cơ bản về kiểm soát quá trình bằng thống kê và phân tích hệ thống đo lường. SPC/MSA

Các khóa tự học trực tuyến,

Bạn muốn chọn các khóa học theo thời gian biểu của mình?

Bạn đang tìm kiếm một phương pháp đào tạo hiện đại? 

 

Vậy thì bạn sẽ tìm được nội dung phù hợp trong các mô-đun tự học của chúng tôi.

Customer Specific Requirements (CSR), Tools and Methods, VDA Standards
Tìm hiểu thêm m

GR 420 - VDI - Functional safety DIN EN 61508 and ISO 26262

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

What does "functional safety" mean for technical products and the associated life cycle? How do I integrate functional safety into my company processes? What are the requirements?

Tìm hiểu thêm m

GR 421 - Design of safe controls according to EN ISO 13849-1 and -2

Do you have challenges proving the safety of machines? Do you need safety and reliability analyses?

Tìm hiểu thêm m

GR 422 - Risk assessment according to RAPEX

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

How can I carry out a risk assessment for systems/products when a "loss event" has occurred?

Tìm hiểu thêm m

GR 423 - Risk Simulation (Monte Carlo)

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

How can technical, organisational and economic risks in companies be detected and assessed? How can I make rare events visible? How can complex interrelationships of the most diverse kinds be represented?

Tìm hiểu thêm m

GR 708 - Self-learning module series: Module 8 IATF 16949 Basic knowledge

Các khóa tự học trực tuyến,

Would you like to build up or update your knowledge of IATF 16949?

International Norms and Standards
Tìm hiểu thêm m

GR 800 - Provisional Assessor (Automotive SPIC v3.1)

How can technical, organisational and economic risks in companies be detected and assessed? How can I make rare events visible? How can complex interrelationships of the most diverse kinds be represented?

Tìm hiểu thêm m

GR 801 - Automotive SPICE Assessment

Processes make the difference! This also applies to the creation of software. Do you want to evaluate your software processes and derive improvements from them?

Tìm hiểu thêm m

GR 802 - Automotive SPICE® super light Management Training

You want to know how ASPICE works without studying software?

Tìm hiểu thêm m

GR 406 - Quy trình phê duyệt UNECE Level 1

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Bạn có muốn đáp ứng tất cả các yêu cầu của quy trình phê duyệt UNECE, bạn có muốn củng cố kiến thức trong tổ chức của mình?

Tìm hiểu thêm m

GR 407 - Quy trình phê duyệt UNECE level 2

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Bạn đã nắm được các yêu cầu cơ bản của quá trình phê duyệt UNECE nhưng đang muốn tìm hiểu sâu hơn?

Tìm hiểu thêm m

GR 408 - Sự phù hợp của sản xuất (COP) Level 1

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Bạn có muốn tối ưu hóa hệ thống quản lý chất lượng của mình cho chủ đề COP?

Tìm hiểu thêm m

GR 409 - Sự phù hợp của sản xuất (COP) Level 2

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Bạn đã có kiến ​​thức tốt trước đó nhưng muốn đào tạo thêm để trở thành chuyên gia COP?

Tìm hiểu thêm m