GR 408 - Sự phù hợp của sản xuất (COP) Level 1

Mô tả

Trong khóa học này học viên sẽ tìm hiểu và mối liên hệ giữa phê duyệt kiểu loại và CoP.

Cùng với các hạng mục thử nghiệm trong khuôn khổ,CoP-P, thì tầm quan trọng của CoP-Q cũng và các yêu cầu đặt ra cho hệ thống QMS của tổ chức được phê duyệt cũng được giải thích.

Một yếu tố quan trong khác là yêu cầu đối với các mẫu CoP.

Học viên sẽ tìm hiểu các yêu cầu quan trọng đối với một mẫu CoP.

Việc thiêt lập một kế hoạch CoP tốt giúp công ty giảm thiểu được chi phí thực hiện CoP mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của các nhà lập pháp.

 

Nội dung

Giấy phép cơ bản:
· Luật châu Âu
· Các giấy phép

Sự phù hợp của sản xuất:
· CoP- Q
· CoP- P
· Báo cáo CoP
· Đánh giá của cơ quan chức nang, các điều quản đảm bảo/ mục không phù hợp

Yêu cầu đối với học viên

none

Đối tượng học viên

Tính thực tế rất cao và cấu trúc có hệ thống của các yêu cầu CoP-Q và CoP-P khiến khóa đào tạo này trở nên rất thú vị đối với các nhà quản lý trong công ty.

Yêu cầu đối với học viên

Khóa học là bước thứ ba để có được năng lực đầy đủ, nhưng nó cũng là một khóa học mang tính khép kín nên học viên có thể đăng ký khóa học một cách riêng lẻ.

Thời lượng

1 ngày

Các khuyên nghị quan trong

Khóa học được thực hiện bởi Mark Haacke Training & Consulting

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Sự phù hợp của sản xuất (COP) Level 1'.