Khóa học

Type

Danh mục

Chủ đề

GR 115 - Triển khai TISAX® (Hệ thống trao đổi đánh giá bảo mật thông tin)

Đào tạo trực tiếp, Đào tạo trực tuyến,

Bạn muốn triển khai TISAX cho công ty mình? Bạn muốn cần kiến thức về các bước quan trọng, các xem xét cần thiết, các cách làm tốt nhất khi triển khai TISAX?

Personal education / Skills, TISAX®
Tìm hiểu thêm m

GR 306 - AIAG- Công cụ cốt lõi ngành công nghiệp ô tô

Bạn cần kiến thức về các công cụ cốt lõi ngành ô tô để đảm bảo áp dụng một cách có hiệu lực các công cụ này trong công ty? Thông qua khóa học 4 ngày này của chúng tôi, bạn sẽ làm quen với các công cụ chất lượng quan trọng của ngành ô tô và có thể áp dụng chúng một cách đúng đắn trong tổ chức mình.
AIAG Standard, Personal education / Skills, Tools and Methods
Tìm hiểu thêm m

CQI 17 - Soldering System Assessment 2nd Edition

Đào tạo trực tiếp,

Do you want to become a special process auditor? This training will guide you into the world of auditing soldering special process by using the Soldering system assessment done by AIAG.

AIAG Standard
Tìm hiểu thêm m

CQI 23 - Evaluation of the molding system

Đào tạo trực tiếp,

Do you want to become a special process auditor? This training will guide you into the world of auditing molding special processes by using the molding system assessment done by AIAG.

AIAG Standard
Tìm hiểu thêm m