การฝึกอบรม

Type

หมวดหมู่

หัวข้อ

GR 115 - การใช้ TISAX® (การแลกเปลี่ยนการประเมินความปลอดภัยของข้อมูลที่เชื่อถือได้)

Face-to Face Training inhouse/public, Online Webinar inhouse/public,

คุณต้องการใช้ TISAX ในองค์กรของคุณ คุณต้องการความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนสำคัญ ข้อควรพิจารณา และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือไม่?

Personal education / Skills, TISAX®
หา ข้อมูลเพิ่มเติ่ม m

GR 306 - AIAG-Automotive core tools for practitioner

Fit in Core Tools to effectively ensure the implementation of these tools in the organization? If you want to become familiar with the most important quality tools in the automotive industry within one week, you can achieve this qualification in just 4 days.

AIAG Standard, Personal education / Skills, Tools and Methods
หา ข้อมูลเพิ่มเติ่ม m

CQI 17 - Soldering System Assessment 2nd Edition

Face-to Face Training inhouse/public,

Do you want to become a special process auditor? This training will guide you into the world of auditing soldering special process by using the Soldering system assessment done by AIAG.

AIAG Standard
หา ข้อมูลเพิ่มเติ่ม m

CQI 23 - Evaluation of the molding system

Face-to Face Training inhouse/public,

Do you want to become a special process auditor? This training will guide you into the world of auditing molding special processes by using the molding system assessment done by AIAG.

AIAG Standard
หา ข้อมูลเพิ่มเติ่ม m