ID 502 - Khóa đào tạo Conformity of Production (CoP) cơ bản

Mô tả

ID 502: Khóa đào tạo Conformity of Production (CoP) cơ bản

Sản xuất phù hợp với các yêu cầu pháp lý và luật định ngày càng trở thành một thành phần quan trọng của các công ty, đặc biệt là liên quan đến các phê duyệt cấp phép của cơ quan chức năng.

Để đạt được và liên tục duy trì điều này, việc tuân thủ các quy định trong sản xuất hàng loạt là bắt buộc và được kiểm tra thường xuyên bởi các cơ quan cấp phép.

Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ có được những kiến thức cơ bản về đánh giá CoP: từ những kiến thức cơ bản về thử nghiệm kiểu loại đến việc thực hiện CoP trong ngành công nghiệp ô tô (tập trung vào Hướng dẫn áp dụng cho xe con 2007/46 / EC).

Mục tiêu

Qua khóa đào tạo này:
  • Bạn sẽ biết CoP có nghĩa là gì và liên quan như thế nào đến ngành công nghiệp ô tô.
  • Bạn sẽ có thể kiểm soát và thực hiện quá trình CoP một cách thích hợp.
  • Bạn sẽ quen thuộc với những điều cơ bản về phê duyệt kiểu loại do Châu Âu quy định và quá trình phê duyệt nói chung.
  • Bạn sẽ nắm được các điểm quan trong trong chiến lược lấy mẫu, báo cáo và đánh giá bởi bên thẩm quyền.

Nội dung

Khóa đào tạo xen kẽ giữa các bài giảng kỹ thuật và các ví dụ ứng dụng, hỗ trợ việc chuyển giao những gì đã học được vào thực tiễn công việc của riêng bạn. Trọng tâm là việc trao đổi kinh nghiệm giữa giảng viên và học viên.

Yêu cầu đối với học viên

Không có

Đối tượng học viên

Các nhà điều hành và nhân viên làm việc trong ngành công nghiệp ô tô.

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi vượt qua bài kiểm tra cuối khóa, bạn sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thời lượng

2 ngày

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Khóa đào tạo Conformity of Production (CoP) cơ bản'.