ID 632 - Khóa đào tạo Phân tích lỗi thị trường dành cho người thực hiện- VDA FFA

Mô tả

ID 632: Khóa đào tạo Phân tích lỗi thị trường dành cho người thực hiện- VDA FFA

Bất chấp những nỗ lực ngày càng tăng trong quá trình phát triển và sản xuất nhằm cung cấp cho khách hàng sản phẩm hoàn thiện, mạnh mẽ và phù hợp thì những sai lệch so với mong đợi của khách hàng vẫn có thể xảy ra khi sản phẩm được sử dụng ngoài thị trường. Tùy thuộc vào loại khiếu nại, các bộ phận hoặc linh kiện ô tô được cho là không phù hợp sẽ được thay thế và có thể sẽ được yêu cầu phân tích. Cuốn tiêu chuẩn VDA FFA cung cấp một cách tiếp cận toàn diện để xác định nguyên nhân của những lỗi sảy ra với các linh kiện đó. Thông qua khóa đào tạo này, nội dung của cuốn tiêu chuẩn VDA FFA hiện hành sẽ được truyền đạt cho bạn một cách chi tiết.

Mục tiêu

Qua khóa đào tạo này:
  • Bạn sẽ làm quen với các nội dung và yêu cầu quan trọng của cuốn tiêu chuẩn VDA FFA
  • Bạn sẽ có thể áp dụng phương pháp phân tích lỗi thị trường một cách chính xác trong thực tế công việc của mình.
  • Bạn sẽ làm quen với các khái niệm và trình tự của quá trình phân tích lỗi.
  • Bạn sẽ biết cách lập kế hoạch, thực hiện và duy trì toàn bộ quá trình phân tích lỗi trong tổ chức của mình.
  • Bạn sẽ làm quen với qua trình NTF, quá trình giải quyết vấn đề và một số quá trình đặc biệt khác.

Nội dung

Khóa đào tạo xen kẽ giữa các bài giảng kỹ thuật và các ví dụ ứng dụng, hỗ trợ việc chuyển giao những gì đã học được vào thực tiễn công việc của riêng bạn. Trọng tâm là việc trao đổi kinh nghiệm giữa giảng viên và học viên.

Yêu cầu đối với học viên

Không có

Đối tượng học viên

Nhân sự từ mua hàng, thiết kế và phát triển, sản xuất, bảo hành, đảm bảo chất lượng và bán hàng trong ngành ô tô.

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi vượt qua bài kiểm tra cuối khóa, bạn sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thời lượng

2 ngày

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Khóa đào tạo Phân tích lỗi thị trường dành cho người thực hiện- VDA FFA'.