ID 250 - Ngày thi cấp chứng chỉ đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949

Mô tả

ID 250: Ngày thi cấp chứng chỉ đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949

Chứng chỉ được trao cho bạn sau khi vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ Đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949, chứng chỉ này được cấp độc quyền bởi thành viên IATF VDA QMC hoặc bởi một trong những đối tác được VDA QMC phê duyệt.

Nội dung

Bài thi bao gồm:
  • Bài thi trắc nghiệm với 40 câu hỏi, thời gian làm bài 60 phút
  • Bài thi vấn đáp bao gồm 30 phút chuẩn bị và 20 phút phỏng vấn
Để chuẩn bị cho bài thi vấn đáp, học viên có thể sử dụng các tài liệu được cung cấp trong khóa học bao gồm cuốn tiêu chuẩn IATF16949

Yêu cầu đối với học viên

Học viên chỉ được tham dự kỳ thi sau khi bản đăng ký được phê duyệt bởi tổ chức có thẩm quyền.
Học viên cần cung cấp các bằng chứng sau:
Chứng chỉ đánh giá viên đối với Đánh giá viên nội bộ ISO 9001: 2015, ít nhất ba lần đánh giá nội bộ hoàn chỉnh hệ thống ISO 9001 trong vòng ba năm qua và ít nhất hai năm có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong nghành công nghiệp ô tô.

Bằng chứng về kiến thức liên quan đến các công cụ cốt lõi ngành ô tô. Chứng nhận hoàn thành khóa học ID417 “Các công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và đánh giá viên quá trình” hay ID415, 416, 450 “Công cụ cốt lõi ngành ô tô chuyên sâu” do VDA tổ chức sẽ được chấp nhận là bằng chứng đáp ứng yêu cầu này. Trong trường hợp học viên không có một trong các chứng nhận trên nhưng có thể cung cấp bằng chứng đã hoàn thành khóa đào tạo các công cụ cốt lõi ngành ô tô với tổ chức khác không phải VDA với thời lượng tối thiểu 2 ngày thì để đáp ứng được yêu cầu này, học viên cần phải vượt qua bài kiểm tra trực tuyến của VDA lên quan đến các công cụ cốt lõi ngành ô tô. Trong trường hợp học viên không vượt qua được bài kiểm tra thì bắt buộc sẽ phải hoàn thành khóa học ID417 “Các công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và đánh giá viên quá trình”

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi vượt qua cả hai bài thi trắc nghiệm và vấn đáp, học viên sẽ nhận được một chứng nhận với mã số đăng ký do VDA QMC cấp và mã số này sẽ được nhập vào cơ sở dữ liệu của VDA QMC.

Thời lượng

1 ngày

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Ngày thi cấp chứng chỉ đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949'.