ID 104 - Chứng nhận tư cách đánh giá viên VDA

Mô tả

ID 104: Chứng nhận tư cách đánh giá viên VDA

Để có thể thực hiện các cuộc đánh giá có mục tiêu và mang tính xây dựng, bạn với tư cách là một đánh giá viên cần có kiến thức chuyên môn thực tế cũng như nhạy bén đối với các tình huống đánh giá và các đối tác phỏng vấn khác nhau. Điều này đòi hỏi đánh giá viên ngoài sự thông thạo các phương pháp đánh giá thì cũng cần phải có các kỹ năng xã hộ cần thiết.

Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng cần thiết để thực hiện các cuộc đánh giá chuyên nghiệp. Những điều này có thể được áp dụng trong tổ chức nội bộ của bạn cũng như trong chuỗi cung ứng dựa trên các yêu cầu từ hệ thống quản lý chất lượng mà bạn đang áp dụng hoặc các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Chủ đề của các cuộc thảo luận bao gồm các kiến thức cơ bản về giao tiếp cũng như các yếu tố về ngôn ngữ cơ thể, kỹ thuật phỏng vấn và mô hình tính cách được áp dụng khi tiến hành phỏng vấn đánh giá
 • Bạn sẽ quen thuộc với việc kết nối cá nhân và nắm vững các bước quy trình cần thiết liên quan đến một cuộc đánh giá và có thể thực hiện chúng một cách chính xác, có tính đến sự tương tác giữa các cá nhân.
 • Bạn sẽ làm quen với tất cả các điểm liên quan của DIN EN ISO 19011 cũng như các điều khoản chung và áp dụng chúng cho phù hợp.
 • Bạn sẽ làm quen với trình tự của một quá trình đánh giá và các giai đoạn khác nhau của một cuộc phỏng vấn đánh giá.
 • Bạn sẽ có thể giao tiếp bằng lời nói và và các phương pháp khác theo cách thích hợp trong cuộc phỏng vấn đánh giá
 • Bạn sẽ sử dụng các kỹ thuật đặt câu hỏi một cách có mục tiêu.
 • Bạn sẽ sử dụng những hiểu biết sâu sắc từ việc áp dụng các mô hình tính cách trong cuộc phỏng vấn đánh giá

Nội dung

 • Trước khi tham dự đào tạo trên lớp, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành mô-đun bài học trực tuyến về những kiến thức cơ bản của kỹ thuật giao tiếp và hội thoại cũng như kiến thức tâm lý cơ bản liên quan đến các tương tác giữa con người với nhau.
 • Các nội dung sau đó sẽ được tiếp tục trong lớp đào tạo trực tiếp. Ở đó, chúng được chuyển sang các tình huống đánh giá thông qua các ví dụ và bài tập có mục tiêu.
 • Việc mô phỏng tình huống đánh giá là một điểm quan trọng trong khóa học, trong đó bạn có thể đóng góp kiến thức của mình từ nhiều lĩnh vực khác nhau và chuyển nó vào thực tế. Thông qua các tình huống điển hình, các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến việc chuẩn bị, tiến hành và theo dõi đánh giá sẽ được thực hiện.

Yêu cầu đối với học viên

Có kinh nghiệm và kiến thức cơ bản về các công cụ và phương pháp chất lượng.

Đối tượng học viên

 • Nhân viên quản lý chất lượng trong nganh ô tô được giao nhiệm vụ thực hiện đánh giá hệ thống QM hoặc đánh giá quá trình trong tổ chức của họ (nội bộ) hoặc trong chuỗi cung ứng (bên ngoài).
 • Đánh giá viên và nhân sự từ các tổ chức chứng nhận có liên quan đến quá trình chứng nhận

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi vượt qua bài kiểm tra cuối khóa, học viên sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học

Thời lượng

3 ngày

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Chứng nhận tư cách đánh giá viên VDA'.