ID 409 - Giải quyết vấn đề bằng phương pháp 8D - Cơ bản

Mô tả

ID 409: Giải quyết vấn đề bằng phương pháp 8D - Cơ bản

Khóa đào tạo này tập trung vào những kiến thức cơ bản về giải quyết vấn đề trong 8 bước. Bạn sẽ học cách tiến hành một cách có hệ thống (mô tả vấn đề và giải pháp) khi giải quyết một vấn đề (ví dụ: khiếu nại của khách hàng), cách thức hoạt động của quá trình giải quyết vấn đề và báo cáo 8 D chứa đựng những nội dung gì.

Mục tiêu

  • Bạn sẽ làm quen với phương pháp, quá trình và báo cáo của 8 D.
  • Bạn sẽ có thể mô tả các bước riêng lẻ của phương pháp 8D.
  • Bạn sẽ nắm được các thay đổi so với các phiên bản tiêu chuẩn 8D trước đó.
  • Bạn sẽ được giới thiệu một số phương pháp giải quyết vấn đề khác.
  • Bạn có thể phân biệt được nguyên nhân mang tính kỹ thuật và nguyên nhân mang tính hệ thống.
  • Bạn sẽ làm quen với các tiêu chí đánh giá.
  • Bạn sẽ có thể mô tả các cơ hội và rủi ro cũng như vai trò và trách nhiệm.
  • Bạn sẽ quen với tầm quan trọng của văn hóa xử lý lỗi và khả năng lãnh đạo.

Nội dung

Khóa đào tạo xen kẽ giữa bài giảng kỹ thuật và các cuộc thảo luận và trao đổi kinh nghiệm. Tài liệu bổ sung: Cuốn VDA: Xử lý vấn đề bằng phương pháp 8D

Yêu cầu đối với học viên

  • Kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề.
  • Kiến thức cơ bản trong việc áp dụng các phương pháp chất lượng.

Đối tượng học viên

Nhân viên từ bán hàng, phát triển, dịch vụ khách hàng và xử lý khiếu nại, sản xuất, mua hàng, hậu cần cũng như đảm bảo chất lượng bên trong và bên ngoài tổ chức, những người làm việc hoặc tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề.
Các giám đốc điều hành muốn có cái nhìn tổng quan và hiểu biết về các mối quan hệ qua lại liên quan đến việc giải quyết vấn đề trong 8 D và sử dụng kiến thức chuyên môn này để củng cố tổ chức của họ.

Yêu cầu đối với học viên

Sau khi vượt qua bài kiểm tra kiến thức (trắc nghiệm), bạn sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học

Thời lượng

1 ngày

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Giải quyết vấn đề bằng phương pháp 8D - Cơ bản'.