ID 240 - Khóa học củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949

Mô tả

ID 240: Khóa học củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949

Khóa học này tập trung vào việc trao đổi kinh nghiệm và cập nhật kiến thức và khả năng của các đánh giá viên. Trọng tâm chính là nội dung của DIN EN ISO 19011 và IATF 16949, các yêu cầu của chúng bao gồm SIs và Câu hỏi thường gặp thực tế, cũng như các lĩnh vực điển hình thường có tiềm năng trong việc triển khai. Ngoài ra, những người tham gia sẽ được thảo luận về kinh nghiệm và các vấn đề của họ liên quan đến việc thực hiện IATF 16949.

Mục tiêu

  • Phản ánh được năng lực đánh giá viên của bạn
  • Bạn sẽ học được cách các đánh giá viên khác ứng phó với các vấn đề như thế nào
  • Bạn sẽ nâng cao được năng lực đánh giá viên của mình

Nội dung

Sau phần bài giảng kỹ thuật ngắn, khóa học sẽ diễn ra dưới hình thức thảo luận được điều hành bởi giảng viên. Đặc biệt chú trọng đến các cơ hội trao đổi kinh nghiệm.

Bạn cần phải mang theo tiêu chuẩn IATF 16949 và tiêu chuẩn ISO 9001 khi tham gia buổi đào tạo.

Yêu cầu đối với học viên

  • Chứng nhận đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949

Đối tượng học viên

Đánh giá viên IATF 16949 bên thứ nhất và bên thứ 2 đã có chứng chỉ VDA IATF 16949, nhưng không có đủ kinh nghiệm đánh giá để tái cấp chứng chỉ

Yêu cầu đối với học viên

Kết thúc khóa đào tạo, bạn sẽ nhận được chứng chỉ tham gia khóa học. Để nhận được chứng chỉ VDA, bạn cũng phải hoàn thành ngày thi để tái cấp chứng chỉ với tư cách là đánh giá viên của bên thứ nhất / thứ hai (ID 255).

Thời lượng

1 ngày

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'Khóa học củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949'.