ID 471 - VDA 5 – Năng lực của quá trình đo lường

Mô tả

ID 471: VDA 5 – Năng lực của quá trình đo lường

Có nhiều tiêu chuẩn và hướng dẫn khác nhau có yêu cầu liên quan đến việc xác định và tính toán độ không đảm bảo đo. Do đó, các tổ chức phải đối mặt với nhiều câu hỏi khi thiết lập và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của họ.

Cuốn tiêu chuẩn VDA 5 mô tả cách thức để tuân thủ các yêu cầu này: ví dụ bằng cách lựa chọn đúng thiết bị đo, xác định độ không đảm bảo đo hoặc giám sát liên tục các quá trình đo lường.

Mục tiêu

  • Bạn sẽ có thể sử dụng các phương pháp được đề cập trong VDA 5 trong môi trường công việc thực tế của mình.
  • Bạn sẽ nắm được sự khác biệt giữa VDA 5 và MSA của AIAG.
  • Bạn sẽ nắm được cách lựa chọn các tiêu chí cho việc mua sắm thiết bị đo lường và thử nghiệm.
  • Bạn sẽ làm quen với DIN V EN V 13005 (GUM) và DIN EN ISO 14253 T1.
  • Bạn sẽ có thể chứng minh tính phù hợp của hệ thống và quá trình đo lường và biết cách điều chỉnh giới hạn kỹ thuật dựa trên độ không đảm bảo đo mở rộng.
  • Bạn sẽ biết cách kiểm tra các đặc tính có dữ liệu dạng thuộc tính cũng như cách các phần mềm đo lường được xác thực.

Nội dung

Khóa đào tạo xen kẽ giữa các bài giảng kỹ thuật và các ví dụ ứng dụng, hỗ trợ việc chuyển giao những gì đã học được vào thực tiễn công việc của riêng bạn. Trọng tâm sẽ là việc chia sẻ kinh nghiệm giữa giảng viên và các học viên.

Yêu cầu đối với học viên

Kiến thức về các quy trình phân tích năng lực thiết bị đo hoặc hệ thống đo.

Đối tượng học viên

Nhân viên chịu trách nhiệm lập kế hoạch, lựa chọn, mua sắm, nghiệm thu, giám sát và hiệu chuẩn các thiết bị, máy móc và thiết bị đo lường.
Nhân viên từ các công ty sản xuất thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc những người có liên quan đến thiết kế sản phẩm và xác định dung sai.

Yêu cầu đối với học viên

Sau khóa học bạn sẽ nhận được chứng nhận tham dự.

Thời lượng

2 ngày

Lịch đào tạo

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ'VDA 5 – Năng lực của quá trình đo lường'.