Lịch đào tạo

Tiêu đề Ngày W Địa điểm Ngôn ngữ Giá
Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5 11 Sep 2023 09:00 - 17:00 Online Training-South East Asia English 561.00 USD Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 01 Sep 2023 09:00 - 17:00 Online Training-South East Asia English 561.00 USD Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 29 Aug - 30 Aug 2023 09:00-17:00 Online Training-South East Asia English 815.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận đánh giá viên bên thứ nhất và bên thứ hai IATF 16949– Khóa đào tạo 1 tuần 28 Aug - 01 Sep 2023 09:00-17:00 Online Training-South East Asia English 79000.00 THB Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Ngày thi cấp chứng nhận đánh giá viên 25 Aug 2023 09:00 - 17:00 Online Training-South East Asia English 14000.00 THB Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Ngày thi cấp chứng nhận đánh giá viên 25 Aug 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 859.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận tư cách đánh giá viên quá trình VDA 6.3 21 Aug - 24 Aug 2023 09:00-17:00 Online Training-South East Asia English 65000.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận tư cách đánh giá viên quá trình VDA 6.3 21 Aug - 24 Aug 2023 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 2155.00 USD Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo Phân tích lỗi thị trường dành cho người thực hiện- VDA FFA 17 Aug - 18 Aug 2023 09:00-17:00 Online Training-South East Asia English 35900.00 THB Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 17 Aug - 18 Aug 2023 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 815.00 USD Đặt chỗ ngay
Maturity Level Assurance for New Parts (MLA) 15 Aug - 16 Aug 2023 09:00-17:00 Online Training-South East Asia English 29900.00 THB Đặt chỗ ngay
Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) 08 Aug - 09 Aug 2023 09:00-17:00 Online Training-South East Asia English 44000.00 THB Đặt chỗ ngay
Khóa đào tạo nâng cấp từ PSB (người đại diện về an toàn sản phẩm) lên PSCR (người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm) 07 Aug 2023 09:00 - 17:00 Online Training-South East Asia English 16900.00 THB Đặt chỗ ngay
Công cụ cốt lõi ngành ô tô dành cho đánh giá viên hệ thống và quá trình 03 Aug - 04 Aug 2023 09:00-17:00 Online Training-South East Asia English 24900.00 THB Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 26 Jul 2023 09:00 - 17:00 Online Training-South East Asia English 16900.00 THB Đặt chỗ ngay
Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5 24 Jul 2023 09:00 - 17:00 Online Training-South East Asia English 16900.00 THB Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Khóa đào tạo củng cố và phát triển năng lực cho đánh giá viên quá trình đã được chứng nhận theo VDA6.3 21 Jul 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 561.00 USD Đặt chỗ ngay
Chứng nhận chuyên gia đánh giá sản phẩm VDA 6.5 19 Jul 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 561.00 USD Đặt chỗ ngay
Người đại diện về an toàn và sự phù hợp của sản phẩm (PSCR) 17 Jul - 18 Jul 2023 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 1460.00 USD Đặt chỗ ngay
VDA 6.3 – Ngày thi cấp chứng nhận đánh giá viên 23 Jun 2023 09:00 - 17:00 Philippines English 859.00 USD Đặt chỗ ngay