วันที่

ชื่อ วันที่ W สถานที่ ภาษา ราคา
VDA 6.5 – คุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 11 Sep 2023 09:00 - 17:00 Online Training-South East Asia English 561.00 USD จองตอนนี้
VDA 6.3 – Workshop for Certified Process Auditor 01 Sep 2023 09:00 - 17:00 Online Training-South East Asia English 561.00 USD จองตอนนี้
เครื่องมือหลักในยานยนต์ – การฝึกอบรมสำหรับผู้ตรวจสอบกระบวนการและระบบ 29 Aug - 30 Aug 2023 09:00-17:00 Online Training-South East Asia English 815.00 USD จองตอนนี้
IATF 16949 – Qualification for 1st/2nd Party Auditor with Certificate – One-Week Training 28 Aug - 01 Sep 2023 09:00-17:00 Online Training-South East Asia English 79000.00 THB จองตอนนี้
VDA 6.3 – การตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบกระบวนการที่ผ่านการรับรอง 25 Aug 2023 09:00 - 17:00 Online Training-South East Asia English 14000.00 THB จองตอนนี้
VDA 6.3 – การตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบกระบวนการที่ผ่านการรับรอง 25 Aug 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 859.00 USD จองตอนนี้
VDA 6.3 – คุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบกระบวนการ 21 Aug - 24 Aug 2023 09:00-17:00 Online Training-South East Asia English 65000.00 THB จองตอนนี้
VDA 6.3 – คุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบกระบวนการ 21 Aug - 24 Aug 2023 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 2155.00 USD จองตอนนี้
VDA Field Failure Analysis (FFA) – การฝึกอบรมผู้ใช้ 17 Aug - 18 Aug 2023 09:00-17:00 Online Training-South East Asia English 35900.00 THB จองตอนนี้
เครื่องมือหลักในยานยนต์ – การฝึกอบรมสำหรับผู้ตรวจสอบกระบวนการและระบบ 17 Aug - 18 Aug 2023 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 815.00 USD จองตอนนี้
การประกันระดับวุฒิภาวะสำหรับชิ้นส่วนใหม่ (MLA) 15 Aug - 16 Aug 2023 09:00-17:00 Online Training-South East Asia English 29900.00 THB จองตอนนี้
ตัวแทนความปลอดภัยและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ (PSCR) 08 Aug - 09 Aug 2023 09:00-17:00 Online Training-South East Asia English 44000.00 THB จองตอนนี้
อัปเกรดการฝึกอบรมจาก PSB (ตัวแทนความปลอดภัยผลิตภัณฑ์) เป็นผู้แทนด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (PSCR) 07 Aug 2023 09:00 - 17:00 Online Training-South East Asia English 16900.00 THB จองตอนนี้
เครื่องมือหลักในยานยนต์ – การฝึกอบรมสำหรับผู้ตรวจสอบกระบวนการและระบบ 03 Aug - 04 Aug 2023 09:00-17:00 Online Training-South East Asia English 24900.00 THB จองตอนนี้
VDA 6.3 – Workshop for Certified Process Auditor 26 Jul 2023 09:00 - 17:00 Online Training-South East Asia English 16900.00 THB จองตอนนี้
VDA 6.5 – คุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 24 Jul 2023 09:00 - 17:00 Online Training-South East Asia English 16900.00 THB จองตอนนี้
VDA 6.3 – Workshop for Certified Process Auditor 21 Jul 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 561.00 USD จองตอนนี้
VDA 6.5 – คุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 19 Jul 2023 09:00 - 17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 561.00 USD จองตอนนี้
ตัวแทนความปลอดภัยและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ (PSCR) 17 Jul - 18 Jul 2023 09:00-17:00 Hanoi, Vietnam Vietnamese 1460.00 USD จองตอนนี้
VDA 6.3 – การตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบกระบวนการที่ผ่านการรับรอง 23 Jun 2023 09:00 - 17:00 Philippines English 859.00 USD จองตอนนี้