Liên hệ

German Automotive Business Corporation (Asia)

B-10-6, PERSIARAN MULTIMEDIA I-CITY,
SECTION 7, 40000 SHAH ALAM,
SELANGOR (MALAYSIA)

phone +60 163617226 (Malaysia)
e-mail malaysia.info@gab-global.com

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn
Khu vực
Hình thức đào tạo
Số điện thoại
Ngôn ngữ
Ngày mong muốn
Vui lòng lựa chọn hoặc điền tên khóa học mà bạn mong muốn