ติดต่อ

German Automotive Business Corporation (Asia)

B-10-6, PERSIARAN MULTIMEDIA I-CITY,
SECTION 7, 40000 SHAH ALAM,
SELANGOR (MALAYSIA)

phone +60 163617226 (Malaysia)
e-mail malaysia.info@gab-global.com

ติดต่อเรา

กรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ
ภูมิภาค
ประเภทการฝึกอบรม
Phone number
ภาษา
วันที่ที่ต้องการเรียน
Please select or type in your desired training