Đặt chỗ

GR 403 - Các yêu cầu cụ thể của khách hàng Formel Q

Ngày 05 Jun - 06 Jun 2023 09:00-15:00
Địa điểm Deutschland
Ngôn ngữ Deutsch
Giá Net: 800.00 EUR,
Gross incl. VAT(19 %): 952.0 EUR

Khóa học đã kín chỗ

Nhưng bạn vẫn có thể cho chúng tôi biết về khóa học mà bạn đang quan tâm bằng cáchliên hệ với chúng tôi trực tiếp.